Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Zoek resultaten


Query: Hypertension is 39 keer gevonden


Article

HOGE BLOEDDRUK

Pulmonale arteriële hypertensie: de plaats van chirurgie

Pulmonale endarteriëctomie

Deze ingreep verwijdert bloedstolsels in de longen die pulmonale hypertensie veroorzaken. Het is de beste behandeling voor die vorm van pulmo...

HOGE BLOEDDRUK

Pulmonale arteriële hypertensie: preventieve maatregelen

  • Intense inspanning vermijden. Het is evenwel raadzaam om toch wat te bewegen, bijvoorbeeld te gaan wandelen, om een achteruitgang van de fysieke vermogens en een to...

HOGE BLOEDDRUK

Pulmonale arteriële hypertensie: specifieke behandeling

Aanpassing van de behandeling volgens de ernst van de aandoening

De aard en de intensiteit van de behandeling hangen af van het stadium van de pulmonale arteriële hyper...

HOGE BLOEDDRUK

Pulmonale arteriële hypertensie: aspecifieke behandeling

Diuretica

Diuretica (waterafdrijvende middelen) verlichten de symptomen in geval van rechterhartfalen als gevolg van pulmonale hypertensie met vochtretentie in het lich...

HOGE BLOEDDRUK

Bijzonderheden van de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie

Pulmonale arteriële hypertensie: zo snel mogelijk behandelen

Pulmonale arteriële hypertensie kan (nog) niet worden genezen. De moderne behandelingen verlichten de sympt...

HOGE BLOEDDRUK

Pulmonale arteriële hypertensie: welke onderzoeken?

Lichamelijk onderzoek en anamnese

De arts zal eerst vragen in welke omstandigheden de kortademigheid opkomt en vervolgens zal hij zoeken naar een eventuele met pulmonal...

HOGE BLOEDDRUK

Wanneer denken aan pulmonale arteriële hypertensie?

Het diagnostische beleid bestaat uit drie stappen:

  • eerst de pulmonale hypertensie detecteren en bevestigen;
  • daarna het type pulmonale hypertensie bepalen;
  • ...

HOGE BLOEDDRUK

Pulmonale arteriële hypertensie: weinig specifieke tekenen

Wat zijn de symptomen?

De frequentste symptomen van pulmonale arteriële hypertensie zijn kortademigheid, vooral bij inspanning, en vermoeidheid. Andere symptomen zijn s...

HOGE BLOEDDRUK

Oorzaken van pulmonale arteriële hypertensie

Pulmonale arteriële hypertensie kan optreden zonder aantoonbare oorzaak, kan erfelijk zijn of kan worden veroorzaakt door eetlustremmers (amfetaminederivaten) of bepaalde...

HOGE BLOEDDRUK

De verschillende vormen van pulmonale hypertensie

Specialisten onderscheiden vijf vormen van pulmonale hypertensie.

  • Pulmonale hypertensie veroorzaakt door een probleem van het linkerhart zoals een hartklepafwijki...

HOGE BLOEDDRUK

Wat is pulmonale arteriële hypertensie?

Verschillende drukken

In de kleine bloedsomloop heerst een lage druk. De gemiddelde druk in de longslagaders is 14 ± 3 mmHg. Ter vergelijking: de druk in de grote bloed...

HOGE BLOEDDRUK

Hoe werkt de hartspier?

De bloedsomloop bestaat uit twee lussen die samenkomen in het hart.

Het hart is een spier die vier holtes omvat, twee voorkamers en twee kamers. Functioneel bestaat het...

HOGE BLOEDDRUK

Ik adem en mijn hart klopt

Zuurstof en koolzuurgas

Bij de productie van energie verbruiken de 10.000 miljard cellen die ons lichaam telt, zuurstof (O2) en geven ze koolzuurgas af (CO2).

    ...

HOGE BLOEDDRUK

Arteriële hypertensie: welk risico lopen de ogen?

Hypertensie kan ook arteriosclerose veroorzaken in de slagaders van het netvlies. Zo kunnen ernstige gezichtsproblemen ontstaan.

HOGE BLOEDDRUK

Ambulante bloeddrukmeting (ABPM)

Als we een elektronische bloeddrukmeter aansluiten op een batterij en een opnamesysteem, kunnen we de bloeddruk op regelmatige tijdstippen gedurende 24 uur meten. Dat wor...

HOGE BLOEDDRUK

Hoe weet ik of mijn bloeddruk te hoog is?

Variatie van de bloeddruk

De bloeddruk varieert over 24 uur en van dag tot dag. Elke hartslag geeft een andere druk. Daarbij komt nog de invloed van lichamelijke en int...

HOGE BLOEDDRUK

Hoe werken bloeddrukverlagende geneesmiddelen?

Geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, kunnen in vijf categorieën worden ingedeeld, naargelang van hun werkingsmechanisme. De verschillende klassen van geneesmiddelen...

HOGE BLOEDDRUK

Hoe wordt hypertensie opgevolgd?

Bij de start en in de beginfase van de behandeling zijn meerdere visites bij de arts vereist. Zo kan de doeltreffendheid van de behandeling geëvalueerd worden en kan de p...

HOGE BLOEDDRUK

Meting van de bloeddruk thuis

Doeltreffendheid behandeling evalueren

Als de bloeddruk wordt behandeld met geneesmiddelen of een aanpassing van de levenswijze, kunnen de arts en de patiënt de doeltre...

HOGE BLOEDDRUK

Arteriële hypertensie: welk risico lopen de nieren?

Hypertensie kan ook de nieren beschadigen. De hoge bloeddruk leidt mettertijd tot een progressief afsterven van de functionele eenheden in de nieren, de glomeruli. De nie...

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook