Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Maagkanker


Sommaire

Maagkanker: een frequente kanker

Maagkanker

Maagkanker treft 8% van de bevolking. De ziekte wordt in de hand gewerkt door verschillende risicofactoren, zoals een chronische infectie van het maagslijmvlies door de Helicobacter pylori-bacterie. In het beginstadium geeft maagkanker weinig tot geen symptomen. Naarmate de ziekte evolueert, kan ze leiden tot een reeks aspecifieke symptomen (pijn, misselijkheid, verminderde eetlust) die de diagnose bemoeilijken. Chirurgie is de aangewezen behandeling voor gelokaliseerde en operabele tumoren. Nieuwe therapieën zoals de ‘doelgerichte therapie' of ‘immuuntherapie’ werpen een nieuw licht op de behandeling van gevorderde of uitgezaaide maagkankers. De incidentie van kanker van de maagholte is in onze landen sterk teruggelopen dankzij de systematische uitroeiing van de Helicobacter pylori-bacterie en dankzij betere hygiënevoorschriften. Anderzijds is het aantal kankers van de verbinding tussen de maag en de slokdarm (cardia) snel toegenomen als gevolg van de westerse levensstijl.

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook