Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Zoek resultaten


Query: Asthme is 22 keer gevonden


Article

ASTMA

Een behandeling aangepast aan de ernst van de astma

De behandeling wordt aangepast aan de symptomen. De behandeling wordt zwaarder als de symptomen aanhouden ondanks een correct gevolgde behandeling. Als daarentegen de sym...

ALLERGISCHE RHINITIS

Allergische rhinitis en astma

Allergie en astma: nauw verband

Er bestaat een nauw verband tussen astma en allergische rhinitis. Beide ziekten komen vaak samen voor. De verklaring ligt bij de ato...

ASTMA

De typische kortademigheid bij astma

Piepen

Een astma-aanval maakt het de patiënt moeilijk om te ademen. De vernauwde luchtwegen doen de astmapatiënt 'piepen'. Voor patiënten lijkt het alsof ze door...

ASTMA

Astmahoest

's Nachts en 's ochtends

Astmapatiënten moeten vaak hoesten. Het hoesten verergert 's nachts of in de vroege ochtend. Ze hoesten om het slijm uit hun luchtwegen...

ASTMA

Hoe ziet een astma-aanval eruit?

Plots erger worden van symptomen

Een astma-aanval is een plotse verergering van de symptomen. De patiënt moet heviger hoesten, hij voelt zich benauwder, gaat harder...

ASTMA

De rol van bronchodilatatoren in de behandeling van astma

Twee groepen geneesmiddelen

De geneesmiddelen tegen astma bestaan uit twee grote groepen: de bronchodilatatoren (luchtwegverwijders) en de ontstekingsremmers. D...

ASTMA

Ontstekingsremmers: onderhoudsbehandeling van astma

Onderhoudstherapie

De ontstekingsremmers dienen als onderhoudstherapie. Ze verlichten de last niet, maar gaan de ontstekingen tegen. Onderhoudsmedicatie moet elke...

ASTMA

Astma: hoe de behandeling correct volgen?

Therapietrouw

De doeltreffendheid van de behandeling hangt in grote mate af van de therapietrouw, en van het contact tussen arts en patiënt. Belangrijk is dat de pati...

ASTMA

Hoe de risicofactoren van astma vermijden?

Ga prikkels uit de weg

Hoewel de geneesmiddelen vandaag al heel wat symptomen verhelpen, bestaat de behandeling in de eerste plaats uit het vermijden van contact...

ASTMA

Geneesmiddelenastma van naderbij bekeken

Sommige geneesmiddelen kunnen astma uitlokken. Aspirine bijvoorbeeld, en andere, NSAID's (ontstekingsremmende geneesmiddelen die niet behoren tot de groep van d...

ASTMA

Hoe omgaan met een astma-aanval?

Leer signalen herkennen

Een benauwd gevoel in de borstkas, een piepende ademhaling, kortademigheid, rusteloosheid. Als de patiënt deze symptomen beter leert herkennen...

ASTMA

Allergie: welk verband met astma?

Astma als een allergische reactie

In 50% van de gevallen zijn de astma-aanvallen een allergische reactie. Bij kinderen is dit aandeel nog veel groter: 90 tot 95%. B...

ASTMA

De lichamelijke factoren van astma van naderbij bekeken

Genetische factor

Astma heeft een erfelijke component, maar het verband is niet rechtlijnig. Bij sommige families komt astma opvallend vaker voor. Maar niet elk kind...

ASTMA

Wanneer spreken we van beroepsgebonden astma?

Van ruim 300 irriterende stoffen die vaak te vinden zijn in de werkomgeving, is bekend dat ze astma kunnen veroorzaken. Onder meer kappers (persulfaat), bakkers (bloe...

ASTMA

Symptomen en voorgeschiedenis om de diagnose van astma te stellen

Welke symptomen in welke omstandigheden?

De huisarts of de specialist baseert zijn diagnose in de eerste plaats op de symptomen. Moet de patiënt vaak hoesten, heeft...

ASTMA

Waartoe dienen longfunctietests?

Spirometrie

Spirometrie meet de volumeveranderingen van de longen bij het in- en uitademen. Die gegevens worden daarna vergeleken met iemand met dezelfde lengte, gewic...

ASTMA

Allergietesten om de diagnose van astma te verfijnen

Priktest

Priktests identificeren de allergenen die de allergische reacties veroorzaken. Bij een priktest worden de stoffen in de huid van de rug geprikt. Als de hu...

ASTMA

Vernauwde en ontstoken luchtwegen

Vernauwde luchtwegen

Astma gaat gepaard met tijdelijke vernauwingen van de grote en de kleine luchtwegen. De vernauwingen worden veroorzaakt door:
1. het samentrekk...

ASTMA

Astma: niet te verwarren met COPD

Astma is een verwante ziekte...

Astma is niet te verwarren met COPD, wat staat voor 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease' of chronisch obstructief longlijden. Net...

ASTMA

Intrinsiek astma: wat is dit?

'Intrinsiek' astma

Als de astma niet veroorzaakt wordt door een allergie, gaat het om 'intrinsiek' astma: de prikkels lokken geen allergische reactie uit, maar...

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook