Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Zoek resultaten


Query: Alzheimer is 34 keer gevonden


Article

MILDE COGNITIEVE STOORNIS – MCI

Welke behandeling bij MCI?

Anti-Alzheimermiddelen: niet doeltreffend

Vandaag de dag bestaat er geen specifieke behandeling voor MCI. Vanuit de gedachte dat MCI een voorstadium van de ziekte van ...

MILDE COGNITIEVE STOORNIS – MCI

Hoe evolueert een milde cognitieve stoornis (MCI)?

Afhankelijk van de oorzaak, kunnen de symptomen van MCI stabiel blijven voor jaren, evolueren naar de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie, of verbetere...

MILDE COGNITIEVE STOORNIS – MCI

Aanvullende onderzoeken bij milde cognitieve stoornis

Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek bestaat uit een bloedafname, met bijzondere aandacht voor stoffen in het bloed die het mentaal functioneren kunnen beïnv...

MILDE COGNITIEVE STOORNIS – MCI

MCI en de ziekte van Alzheimer: welke verschillen?

Milde cognitieve stoornis wordt wel eens verward met de symptomen van dementie, zoals die aanwezig zijn bij de ziekte van Alzheimer. Zowel MCI als dementie kunnen inder...

MILDE COGNITIEVE STOORNIS – MCI

Subtypes van milde cognitieve stoornis (MCI)

Amnestische MCI: geheugenproblemen

Amnestische MCI (60-85% van de gevallen) wordt gekenmerkt door geheugenproblemen. Het episodisch geheugen (bijvoorbeeld een recente t...

MILDE COGNITIEVE STOORNIS – MCI

Hoe evolueert het geheugen in functie van de leeftijd?

Met de stijging van het aantal ouderen in de bevolking, gaat ook het aantal ouderdomsziekten (bijvoorbeeld dementie zoals de ziekte van Alzheimer) de hoogte in. Ouder w...

ALZHEIMER

De ziekte van Alzheimer: welke financiële en sociale hulp is bechikbaar?

Evaluatie van de handicap

Alzheimerpatiënten van wie de handicap erkend is, kunnen in aanmerking komen voor een aantal financiële en sociale hulpmaatregelen, afhanke...

ALZHEIMER

Belastingvermindering bij de ziekte van Alzheimer

De bijkomende vrijstelling van inkomstenbelasting geldt voor personen die vóór hun 65 jaar erkend zijn als gehandicapten.
De vermindering van onroerende voorheffing...

ALZHEIMER

Dementie en verlies van zelfredzaamheid: wat zijn de gevolgen?

Meer en meer moeilijkheden in het dagelijkse leven

De verschillende symptomen hinderen de alzheimerpatiënt steeds meer in zijn dagdagelijkse activiteiten. Huishouden, a...

ALZHEIMER

Voordelen in de gezondheidszorg bij de ziekte van Alzheimer

Verhoogde terugbetaling van gezondheidskosten

Voor rechthebbenden op verhoogde terugbetaling - de voormalige uitgebreide WIGW-groep - waarvan personen die een gehandica...

ALZHEIMER

Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer?

Sociaal telefoontarief

Geldt voor rechthebbenden op verhoogde terugbetaling met een handicap van 9 punten (66%). De korting hangt af van het inkomensplafond en van de g...

ALZHEIMER

Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Stemmingsschommelingen

Net als geheugenstoornissen kunnen gedragsstoornissen en -veranderingen een sluipend begin kennen. Toch kan de omgeving gealarmeerd worden door...

ALZHEIMER

De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen

Naast de voor de ziekte van Alzheimer kenmerkende geheugenstoornissen is er ook sprake van een slechte tijdsoriëntatie, waarbij de patiënt dagen...

ALZHEIMER

Geheugenstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Onschuldige vergeetachtigheid

Het beginstadium van de ziekte wordt gekenmerkt door onschuldige vergeetachtigheid in het leven van alledag. We vergeten allemaal wel ee...

ALZHEIMER

Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging

Verpleegkundigen kunnen de door de arts voorgeschreven geneesmiddelen toedienen, de patiënt met alzheimer wassen en verzorgen... Om thuisverpleging...

ALZHEIMER

Wat moet u doen bij geheugen- en gedragsstoornissen?

  • Stel gemeenschappelijke activiteiten voor die de patiënt met de ziekte van Alzheimer plezier en ontspanning verschaffen.
  • Moedig hem aan om initiatief te nemen...

ALZHEIMER

Hoe weet u of het om de ziekte van Alzheimer gaat?

Klinisch onderzoek

Geen enkel bloedonderzoek (biologische marker) of radiologisch hersenonderzoek kan absolute zekerheid bieden over de diagnose, al lijken recente stud...

ALZHEIMER

Als een depressie aan alzheimer doet denken

Depressie komt relatief vaak voor bij bejaarden en is niet altijd gemakkelijk te diagnosticeren. Zo zijn energieverlies, gebrek aan initiatief en in zichzelf gekeerd z...

ALZHEIMER

Neuropsychologische tests bij de diagnose van Alzheimer

Mini Mental State Examination

Ook al bestaat er geen specifieke biologische marker voor de ziekte van Alzheimer, toch beschikt de arts over verschillende diagnosehulp...

ALZHEIMER

Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Aantasting van de cognitieve functies

Alle lichamelijke en geestelijke functies worden geregeld door de hersenen. De ziekte van Alzheimer tast precies de geestelijk...

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook