Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Zoek resultaten


Query: Cystite is 12 keer gevonden


Article

BLAASONTSTEKING

Blaasontsteking voorkomen

Preventieve maatregelen om een blaasontsteking te voorkomen

  • zorgen voor een goede intieme hygiëne: de urogenitale streek ’s morgens en ’s avonds wassen
  • minstens 1,5 liter per dag d...

BLAASONTSTEKING

Slecht behandelde blaasontsteking: risico op complicaties

Terugkerende blaasontsteking

Als een blaasontsteking niet of slecht wordt behandeld, kunnen de bacteriën zich voor lange tijd in de blaas nestelen en op regelmatige tijdstippen w...

BLAASONTSTEKING

Behandeling van terugkerende blaasontsteking

In geval van een terugkerende blaasontsteking wordt ook een microscopisch urineonderzoek aangevraagd. In een laboratorium voor medische biologie worden de urinemonsters in contact...

BLAASONTSTEKING

Behandeling van een gewone blaasontsteking

We spreken van gewone cystitis (blaasontsteking) bij vrouwen als er sprake is van de enige typerende symptomen van cystitis: dringende of frequentere aandrang om te urineren, brand...

BLAASONTSTEKING

De symptomen van blaasontsteking

Naar het toilet ...

  • veelvuldige en dringende behoefte om te plassen (pollakisurie);
  • kriebels;
  • brandend gevoel bij en vooral na het plassen;
  • urine is troeb...

BLAASONTSTEKING

Andere risicofactoren voor blaasontsteking

Menopauze en droge vagina

Een droge vagina is een van de gevolgen van de menopauze. Maar dat symptoom kan ook veel vroeger optreden. Als de vaginale secreties verminderen, ku...

BLAASONTSTEKING

Geslachtsgemeenschap: verband met blaasontsteking?

Bij geslachtsgemeenschap komt de opening van de vrouwelijke urinebuis gemakkelijker in contact met bacteriën. Die laatste kunnen dan opstijgen naar de blaas, wat een blaasontstekin...

BLAASONTSTEKING

Blaasontsteking: slechte leefgewoonten

Een slechte intieme hygiëne

Bacteriën kunnen zich in een recordtijd zeer sterk vermenigvuldigen. In geval van een slechte intieme hygiëne kunnen kiemen in de urogenitale streek w...

BLAASONTSTEKING

Blaaspijnsyndroom

Een blaasontsteking wordt niet altijd veroorzaakt door kiemen, zoals bacteriën. Het kan ook louter gaan om een ontsteking van de blaas zonder infectie. Dat is bijvoorbeeld het geva...

BLAASONTSTEKING

Gewone, terugkerende of gecompliceerde blaasontsteking?

We onderscheiden drie vormen van blaasontsteking veroorzaakt door bacteriën:

  • een gewone blaasontsteking: treedt op bij vrouwen die geen risicofactor (zwangerschap, misvor...

BLAASONTSTEKING

Blaasontsteking veroorzaakt door kiemen

Bacteriële blaasontsteking

In veruit de meeste gevallen wordt een blaasontsteking veroorzaakt door bacteriën. Verschillende lichaamsdelen, waaronder de huid, de mond en de vagina...

BLAASONTSTEKING

Wat is een blaasontsteking?

Urineweginfecties

Urineweginfecties kunnen meerdere organen van het urinestelsel treffen. Meestal worden ze veroorzaakt door bacteriën.

Er bestaan drie types van urineweginfec...

  • «
  • »

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook