Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Zoek resultaten


Query: Parkinson is 26 keer gevonden


Article

MILDE COGNITIEVE STOORNIS – MCI

Hoe evolueert een milde cognitieve stoornis (MCI)?

Afhankelijk van de oorzaak, kunnen de symptomen van MCI stabiel blijven voor jaren, evolueren naar de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie, of verbetere...

MILDE COGNITIEVE STOORNIS – MCI

Het medisch-psychiatrisch onderzoek om de diagnose van MCI te stellen

Anamnese of diagnostisch gesprek

In eerste instantie voert de behandeld arts een diagnostisch gesprek (anamnese) met de patiënt:

  • Wanneer en hoe zijn de probleme...

DYSTONIE

Dystonie door de ziekte van Parkinson

Dystonie bij het opstaan

Dystonie is zeer frequent bij personen met de ziekte van Parkinson. Het kenmerk van deze ziekte is dopaminegebrek, een neurotransmitter die een...

DYSTONIE

Primaire of secundaire dystonie

Twee types dystonie worden onderscheiden in functie van de oorzaak:

  • Bij primaire dystonie is de oorzaak onbekend. Er is ook geen ziekte aan verbonden. Bepaalde vormen k...

DYSTONIE

Verschillende vormen van dystonie

Niet één maar verschillende vormen van dystonie

Er bestaan niet één, maar verschillende vormen van dystonie. Ze kunnen volgens meerdere criteria worden ingedeeld:

  • de oorz...

OVERACTIEVE BLAAS

Overactieve blaas en urine-incontinentie: neurologische oorzaken

Hersenen en ruggenmerg

De neurologische controlemechanismen bij het plassen zijn zo complex dat alle aandoeningen van hersenen, ruggenmerg of zenuwen incontinentie kunn...

OVERACTIEVE BLAAS

Van een overactieve blaas tot incontinentie: de diagnose stellen

Typische symptomen

De voorgeschiedenis van de patiënt en het medisch onderzoek volstaan meestal om de diagnose van een overactieve blaas te stellen. De typische sympt...

PARKINSON

Twee belangrijke soorten operaties

Stamceltransplantatie

Het idee van de celtransplantaties leeft reeds lang. Aangezien de ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door een afgenomen dopamineproductie,...

PARKINSON

Het doel van de behandelingen

Een fundamentele behandeling

Zonder behandeling heeft de ziekte van Parkinson meestal een ongunstig verloop. De problemen met de fijne motoriek die het moeilijk mak...

PARKINSON

Ontwikkeling afremmen

MAO-B

Er bestaat voorlopig nog geen enkel geneesmiddel dat de evolutie van de ziekte van Parkinson tegenhoudt. Niettemin lijken sommige medicijnen, de zogenaamde MAO-...

PARKINSON

Levodopa

Een oud geneesmiddel

Tot het einde van de jaren 60 bestond er geen enkele behandeling voor de ziekte van Parkinson. Het betekende dan ook een grote ommekeer toen werd...

PARKINSON

Anticholinergica

Tegen het beven

Levodopa is een heel doeltreffend middelom de hypokinetische symptomen te verbeteren. Toch heeft het op het beven soms weinig invloed. Van anticholine...

PARKINSON

Dopamine-agonisten

Verschillende werking

Dopamine-agonisten zijn geen dopamine. Toch binden ze zich aan de zenuwcellen van de hersenen alsof ze dopamine zijn. Tegelijk hebben ze langer invl...

PARKINSON

Bradykinesie: een symptoom van de ziekte van Parkinson

Het dagelijkse leven

Bradykinesie betekent 'vertraagde beweging', terwijl hypokinesie 'minder beweging' betekent. Parkinsonpatiënten merken vaak dat ze moeite hebben om...

PARKINSON

Verstandelijke problemen

Verstandelijke vertraging

Veel parkinsonpatiënten hebben naast bewegingsstoornissen ook een vertraging van bepaalde verstandelijke functies. Daardoor krijgen ze moeit...

PARKINSON

Problemen die samengaan met parkinson

Problemen die samengaan met Parkinson

Veel medische problemen staan in verband met de ziekte van Parkinson. Het is niet de bedoeling om een volledige lijst te geven. Bi...

PARKINSON

Lopen

Met kleine pasjes lopen

Naarmate mensen ouder worden, gewrichtsproblemen krijgen en minder bewegen, worden de passen vaak kleiner. Parkinsonpatiënten nemen niet alleen kl...

PARKINSON

DAT-scan

Radioactief product

Bij dit onderzoek wordt er bij de patiënt een radioactief product geïnjecteerd. Dat product bindt zich in de diepe kernen van de hersenen (het cor...

PARKINSON

Klinisch onderzoek

Typische symptomen

De symptomen van de ziekte van Parkinson zijn voor een arts meestal specifiek genoeg om een diagnose te kunnen stellen op basis van een gesprek m...

PARKINSON

Dyskinesieën

Bijwerkingen van levodopa

Dyskinesieën of onwillekeurige bewegingen treden meestal op na meerdere jaren behandeling met levodopa. Ze uiten zich door abnormale en soms i...

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook