Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Groeistoornissen


GETUIGENISSEN

Help! Mijn kind is klein

Help! Mijn kind is klein

Prof. Claudine Heinrichs, pediater endocrinoloog in het UKZKF

Hoe beleeft een kind zijn kleine gestalte en hoe kunnen we het helpen als ouder? We bekijken de kwestie van alle kanten met prof. Heinrichs, pediater endocrinoloog in het UKZKF.

Zijn kinderen gewoonlijk gevoelig voor het feit dat ze klein zijn?

De leeftijd speelt een grote rol. Op drie jaar hebben kinderen geen enkel objectief idee over hun lengte. Ze zitten nog in de fase van ’magisch denken’ en zullen altijd zeggen dat ze groot zijn.

In het begin van de lagere school daarentegen beginnen ze zich te vergelijken met anderen en ontwikkelen ze een beeld waarin hun lengte dat meer aansluit bij de realiteit.

Wanneer is een kind klein?

Als het zich onder de referentiecurves voor zijn leeftijd en afkomst bevindt. Dat is echter een medisch concept. Soms zal een kind dat zich binnen de toegestane curves, maar onder het gemiddelde bevindt, zeggen dat hij heel klein is. Dat heeft te maken met hoe hij het beleeft om klein te zijn.

Welke houding raadt u ouders aan?

Soms maken ouders zich ongerust over de kleine gestalte van hun kind, terwijl het kind zelf daar heel goed mee omgaat. Ik probeer te benadrukken dat een lengte een lengte blijft. Het is geen rapport van het kind. Groter betekent niet intelligenter, sympathieker enz. Er mag vooral geen waardeoordeel aan worden toegekend. Maar als het kind er problemen mee heeft, dan moeten we naar hem luisteren.

Deel en print dit artikel


NIEUWS

05 10 2022
Groeistoornissen
Waarom volg je best de groei van je kind op

Het is belangrijk om de groei van kinderen op te volgen zodat eventuele gezondheidsproblemen aan het licht kunnen komen. Hiervoor werden er groeicurves opgesteld, die weergeven hoe...

Lees verder
Groeistoornissen: 5 mythen ontkracht 24 09 2021
Groeistoornissen
Groeistoornissen: 5 mythen ontkracht

1. De groei van een kind zegt niets over zijn gezondheid

Wel integendeel! “De groei is de weerslag van de gezondheid van een individu. Dat is trouwens een van de redenen waarom w...

Lees verder
Groeicurves interpreteren 15 10 2020
Groeistoornissen
Groeicurves interpreteren

Op een groeicurve staan lijnen: percentiellijnen (Pc) en standaarddeviatielijnen (SD). Die lijnen geven aan hoeveel de lichaamslengte van een kind onder of boven het gemiddelde zit...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Een behandeling met groeihormoon in de praktijk 14 11 2011
Groeistoornissen
Een behandeling met groeihormoon in de praktijk

Uur en frequentie van de behandeling

De behandeling met groeihormoon bestaat uit dagelijkse onderhuidse injecties. In orale vorm zou de maag het kleine eiwit direct verteren. Dat...

Lees verder
Behandeling met groeihormoon: voor wie? 14 11 2011
Groeistoornissen
Behandeling met groeihormoon: voor wie?

Vijf indicaties voor de behandeling in België

  • Groeihormoontekort (GH-tekort)
  • Syndroom van Turner
  • Syndroom van Prader-Willi
  • Chronische nierinsufficiëntie
  • SGA-geboren kinderen di...

Lees verder
Nierinsufficiëntie: groeistoornissen behandelen 14 11 2011
Groeistoornissen
Nierinsufficiëntie: groeistoornissen behandelen

De meeste kinderen met chronische nierinsufficiëntie hebben een groeiachterstand. Om dat te verhelpen, worden eerst de bijwerkingen van nierinsufficiëntie behandeld (correctie va...

Lees verder
Hoe tasten de nieren de groei van kinderen aan? 14 11 2011
Groeistoornissen
Hoe tasten de nieren de groei van kinderen aan?

Verstoring van het eiwitmetabolisme

De nieren produceren urine. Daarnaast voeren ze metabole activiteiten uit. Ze ’ontgiftigen’ onder andere het bloed. In geval van nierinsufficiën...

Lees verder
Chronische nierinsufficiëntie 14 11 2011
Groeistoornissen
Chronische nierinsufficiëntie

De nieren

De nieren filteren het bloed en produceren urine. Dat is een mengeling van water, minerale zouten en giftige afvalstoffen. Ze produceren ook een reeks belangrijke hormone...

Lees verder
Behandeling van het syndroom van Turner en van Prader-Willi 14 11 2011
Groeistoornissen
Behandeling van het syndroom van Turner en van Prader-Willi

De invloed van turner op de lengte

Mensen met turner zijn in 98% van de gevallen klein. De groeicurve vertoont een geleidelijke vertraging en wijkt rond vier jaar af van de referen...

Lees verder

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook