Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Hoge bloeddruk


GETUIGENISSEN

Bloeddrukverlagers combineren: een handleiding

Bloeddrukverlagers combineren: een handleiding

Dr. Jean-Philippe Lengelé, nefroloog (Cliniques universitaires Saint-Luc, Grand Hôpital de Charleroi)

Twee of drie bloeddrukverlagende middelen combineren, leidt tot een betere controle van de bloeddruk. Wanneer is dat nodig en hoe werkt het concreet? We nemen de combinatiepreparaten onder de loep.

Welke geneesmiddelen worden gecombineerd voor de behandeling van hypertensie?

Voor de behandeling van hoge bloeddruk worden vooral de volgende vier grote groepen van bloeddrukverlagende middelen gecombineerd:

  • de bètablokkers: ze vertragen de hartslag en het hartdebiet, waardoor de bloedstroom in de  aderen minder weerstand ondervindt;
  • de calciumantagonisten (of calciumremmers): werken bloedvaatverwijdend;
  • de diuretica (of vochtafdrijvende middelen): ze stimuleren de afvoer van overtollige zouten en overtollig vocht via de urine en verminderen daarmee lichtjes het bloedvolume in de bloedvaten;
  • de angiotensineconversie-enzymeremmers (ACE-remmers) en de angiotensine-II-receptorblokkers (ARB-II of sartanen): ze belemmeren de productie van stoffen die een vaatvernauwende werking hebben en die zouten en vocht ophouden.

Al deze geneesmiddelen verlagen de bloeddruk en verkleinen zo het risico op hart- en vaataandoeningen zoals hartinfarcten, cerebrovasculaire accidenten en hart- en nierfalen.

Waarom worden deze geneesmiddelen gecombineerd?

Het gros van de patiënten met hoge bloeddruk heeft twee tot drie verschillende stoffen nodig om de bloeddruk goed onder controle te krijgen. Door deze geneesmiddelen te combineren versterkt de werking ervan (men noemt dat het synergisch effect) en wordt het therapeutisch doel (het verlagen van de bloeddruk) sneller bereikt. Alleen is het zo dat zo gauw patiënten meerdere geneesmiddelen moeten innemen, de therapietrouw (het blijven volgen van de door de arts voorgeschreven behandeling) drastisch vermindert. Verschillende geneesmiddelen nemen - zonder ze te vergeten - is nooit eenvoudig.
Om dat probleem te verhelpen, bestaan er sinds enkele jaren zogenaamde vaste combinaties van stoffen of combinatiepreparaten. De grote groepen van bloeddrukverlagende stoffen worden samengevoegd in de gunstigste combinaties en in plaats van twee of drie losse geneesmiddelen in te nemen, neemt de patiënt nog slechts één tablet in.

Welke voordelen hebben deze combinatiepreparaten?

Twee of drie stoffen in één enkel tablet combineren, betekent dat de patiënt minder pillen moet innemen. Anders stapelen ze zich maar op in het pillendoosje, waardoor hij misschien ontmoedigd raakt en zich niet correct aan de behandeling houdt. Door de behandeling te vereenvoudigen, verhogen deze vaste combinaties de therapietrouw en kan hypertensie optimaal worden aangepakt.

Vergroot het combineren van bloeddrukverlagende middelen in één enkel tablet niet het risico op bijwerkingen?

Toch niet. Onze oorspronkelijke vrees rond deze combinatiepreparaten was onder meer dat er vaker bijwerkingen zouden optreden en dat de stof die daarvoor verantwoordelijk was niet makkelijk te identificeren zou zijn. In de praktijk is het evenwel zo dat de bijwerkingen van elke groep van geneesmiddelen sterk van elkaar verschillen. Als er een bijwerking optreedt, weten we dus altijd welke stof aan de basis van dat probleem ligt en hoe de medicatie kan worden aangepast.
Soms gebeurt het zelfs dat de bijwerkingen elkaar neutraliseren. Zo worden bepaalde stoffen die als bijwerking een mogelijk risico op tachycardie hebben (abnormaal verhoogde hartslag), gecombineerd met geneesmiddelen die de hartslag vertragen. Andere stoffen die lichte oedemen (vocht ophouden) kunnen veroorzaken, worden dan weer samengevoegd met stoffen die waterophoping verminderen.

Hoe wordt bepaald welke patiënt welk combinatiepreparaat krijgt?

Het bloeddrukverlangend middel moet op maat gesneden zijn van de patiënt. We proberen dus de beste combinatie van stoffen te vinden en kijken daarvoor naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt, welke therapieën hij eventueel al volgt of heeft gevolgd, wat hij wel en niet verdraagt enz. De bedoeling is om de grootst mogelijke tolerantie en doeltreffendheid te verkrijgen zodat de patiënt zijn behandeling correct volgt. Dat is erg belangrijk als je weet dat hoge bloeddruk bijna altijd een chronische en ongeneeslijke ziekte is en dat een hogebloeddruklijder levenslang medicatie moet innemen.
Het positieve aan het verhaal is dat een optimale behandeling met medicatie in combinatie met maatregelen rond hygiëne en voeding (zoutarm dieet, mijden van bloeddrukverhogende stoffen en lichaamsbeweging) de kans vergroot dat de bloeddruk onder controle blijft.

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Toename van hypertensie bij kinderen is zorgwekkend 26 08 2022
Hoge bloeddruk
Toename van hypertensie bij kinderen is zorgwekkend

Inactiviteit, een dieet met veel suiker en zout en overgewicht zijn de oorzaak van negen van de tien gevallen van hoge bloeddruk bij kinderen en adolescenten. Dat blijkt uit een co...

Lees verder
Hoge bloeddruk: let op uw voeding 31 05 2021
Hoge bloeddruk
Hoge bloeddruk: let op uw voeding

Ook al blijft medicatie met voorsprong de beste manier om een te hoge bloeddruk (meer dan 14/9 cm/Hg) aan te pakken, toch zijn andere oplossingen evengoed nuttig. Het in acht nemen...

Lees verder
Hoe richt u uw slaapkamer in om goed te kunnen slapen? 31 05 2021
Slapeloosheid
Hoe richt u uw slaapkamer in om goed te kunnen slapen?

Om van een weldoende nachtrust te genieten is een kwaliteitsvolle slaapomgeving onontbeerlijk! Temperatuur, licht, decoratie …: een portret van de ideale slaapkamer.

Temperatuur

...

Lees verder
Een e-gids over hypertensie 01 04 2015
Hoge bloeddruk
Een e-gids over hypertensie

Sommige geneesmiddelen, zoals die voor hoge bloeddruk, moeten nauwgezet worden genomen. Een pil vergeten, er een overslaan of er twee nemen omdat u de vorige vergeten bent, kan gew...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Hoe wordt de bloeddruk gemeten? 24 02 2011
Hoge bloeddruk
Hoe wordt de bloeddruk gemeten?

De bloeddruk wordt traditioneel gemeten in de arteria humeralis, dus op de bovenarm. Dat gebeurt met een bloeddrukmeter en een stethoscoop. Een bloeddrukmeter bestaat uit een opbla...

Lees verder
Hoe wordt hypertensie opgevolgd? 24 02 2011
Hoge bloeddruk
Hoe wordt hypertensie opgevolgd?

Bij de start en in de beginfase van de behandeling zijn meerdere visites bij de arts vereist. Zo kan de doeltreffendheid van de behandeling geëvalueerd worden en kan de patiënt bij...

Lees verder
Meting van de bloeddruk thuis 24 02 2011
Hoge bloeddruk
Meting van de bloeddruk thuis

Doeltreffendheid behandeling evalueren

Als de bloeddruk wordt behandeld met geneesmiddelen of een aanpassing van de levenswijze, kunnen de arts en de patiënt de doeltreffendheid...

Lees verder
Hoe de complicaties van hypertensie behandelen? 24 02 2011
Hoge bloeddruk
Hoe de complicaties van hypertensie behandelen?

De complicaties opsporen

Bij de initiële evaluatie van arteriële hypertensie moet aantasting van de ‘eindorganen’ worden opgespoord: dat zijn het hart, de hersenen, de nieren, de...

Lees verder
Stoppen met roken is aangeraden bij hoge bloeddruk 24 02 2011
Hoge bloeddruk
Stoppen met roken is aangeraden bij hoge bloeddruk

Niet veel mensen weten het, maar roken verhoogt de bloeddruk. Naast die negatieve invloed op de bloeddruk, verhoogt roken ook het risico op ontwikkeling van hart- en vaataandoening...

Lees verder
Arteriële hypertensie: levenswijze aanpassen 24 02 2011
Hoge bloeddruk
Arteriële hypertensie: levenswijze aanpassen

Alle patiënten met hypertensie moeten hun levenswijze aanpassen. Dat geldt ook voor patiënten die een medicamenteuze behandeling krijgen of gaan krijgen. De aanpassing van de leven...

Lees verder

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook