Hoge bloeddruk - Bloeddrukverlagers combineren: een handleiding | Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Hoge bloeddruk


GETUIGENISSEN

Bloeddrukverlagers combineren: een handleiding

Bloeddrukverlagers combineren: een handleiding

Dr. Jean-Philippe Lengelé, nefroloog (Cliniques universitaires Saint-Luc, Grand Hôpital de Charleroi)

Twee of drie bloeddrukverlagende middelen combineren, leidt tot een betere controle van de bloeddruk. Wanneer is dat nodig en hoe werkt het concreet? We nemen de combinatiepreparaten onder de loep.

Welke geneesmiddelen worden gecombineerd voor de behandeling van hypertensie?

Voor de behandeling van hoge bloeddruk worden vooral de volgende vier grote groepen van bloeddrukverlagende middelen gecombineerd:

  • de bètablokkers: ze vertragen de hartslag en het hartdebiet, waardoor de bloedstroom in de  aderen minder weerstand ondervindt;
  • de calciumantagonisten (of calciumremmers): werken bloedvaatverwijdend;
  • de diuretica (of vochtafdrijvende middelen): ze stimuleren de afvoer van overtollige zouten en overtollig vocht via de urine en verminderen daarmee lichtjes het bloedvolume in de bloedvaten;
  • de angiotensineconversie-enzymeremmers (ACE-remmers) en de angiotensine-II-receptorblokkers (ARB-II of sartanen): ze belemmeren de productie van stoffen die een vaatvernauwende werking hebben en die zouten en vocht ophouden.

Al deze geneesmiddelen verlagen de bloeddruk en verkleinen zo het risico op hart- en vaataandoeningen zoals hartinfarcten, cerebrovasculaire accidenten en hart- en nierfalen.

Waarom worden deze geneesmiddelen gecombineerd?

Het gros van de patiënten met hoge bloeddruk heeft twee tot drie verschillende stoffen nodig om de bloeddruk goed onder controle te krijgen. Door deze geneesmiddelen te combineren versterkt de werking ervan (men noemt dat het synergisch effect) en wordt het therapeutisch doel (het verlagen van de bloeddruk) sneller bereikt. Alleen is het zo dat zo gauw patiënten meerdere geneesmiddelen moeten innemen, de therapietrouw (het blijven volgen van de door de arts voorgeschreven behandeling) drastisch vermindert. Verschillende geneesmiddelen nemen - zonder ze te vergeten - is nooit eenvoudig.
Om dat probleem te verhelpen, bestaan er sinds enkele jaren zogenaamde vaste combinaties van stoffen of combinatiepreparaten. De grote groepen van bloeddrukverlagende stoffen worden samengevoegd in de gunstigste combinaties en in plaats van twee of drie losse geneesmiddelen in te nemen, neemt de patiënt nog slechts één tablet in.

Welke voordelen hebben deze combinatiepreparaten?

Twee of drie stoffen in één enkel tablet combineren, betekent dat de patiënt minder pillen moet innemen. Anders stapelen ze zich maar op in het pillendoosje, waardoor hij misschien ontmoedigd raakt en zich niet correct aan de behandeling houdt. Door de behandeling te vereenvoudigen, verhogen deze vaste combinaties de therapietrouw en kan hypertensie optimaal worden aangepakt.

Vergroot het combineren van bloeddrukverlagende middelen in één enkel tablet niet het risico op bijwerkingen?

Toch niet. Onze oorspronkelijke vrees rond deze combinatiepreparaten was onder meer dat er vaker bijwerkingen zouden optreden en dat de stof die daarvoor verantwoordelijk was niet makkelijk te identificeren zou zijn. In de praktijk is het evenwel zo dat de bijwerkingen van elke groep van geneesmiddelen sterk van elkaar verschillen. Als er een bijwerking optreedt, weten we dus altijd welke stof aan de basis van dat probleem ligt en hoe de medicatie kan worden aangepast.
Soms gebeurt het zelfs dat de bijwerkingen elkaar neutraliseren. Zo worden bepaalde stoffen die als bijwerking een mogelijk risico op tachycardie hebben (abnormaal verhoogde hartslag), gecombineerd met geneesmiddelen die de hartslag vertragen. Andere stoffen die lichte oedemen (vocht ophouden) kunnen veroorzaken, worden dan weer samengevoegd met stoffen die waterophoping verminderen.

Hoe wordt bepaald welke patiënt welk combinatiepreparaat krijgt?

Het bloeddrukverlangend middel moet op maat gesneden zijn van de patiënt. We proberen dus de beste combinatie van stoffen te vinden en kijken daarvoor naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt, welke therapieën hij eventueel al volgt of heeft gevolgd, wat hij wel en niet verdraagt enz. De bedoeling is om de grootst mogelijke tolerantie en doeltreffendheid te verkrijgen zodat de patiënt zijn behandeling correct volgt. Dat is erg belangrijk als je weet dat hoge bloeddruk bijna altijd een chronische en ongeneeslijke ziekte is en dat een hogebloeddruklijder levenslang medicatie moet innemen.
Het positieve aan het verhaal is dat een optimale behandeling met medicatie in combinatie met maatregelen rond hygiëne en voeding (zoutarm dieet, mijden van bloeddrukverhogende stoffen en lichaamsbeweging) de kans vergroot dat de bloeddruk onder controle blijft.

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Verhoogt uw wekker het risico op een beroerte? 07 02 2024
Hoge bloeddruk
Verhoogt uw wekker het risico op een beroerte?

Yeonsu Kim, promovenda verpleegkunde aan de Universiteit van Virginia, bestudeerde 32 deelnemers om te ontdekken hoe abrupt wakker worden hun bloeddruk veranderde. Ze wer...

Lees verder
Lager risico op hartaandoeningen met een beetje alcohol? 20 06 2023
Hoge bloeddruk
Lager risico op hartaandoeningen met een beetje alcohol?

Maar cardiologen waarschuwen dat de cardiale voordelen niet betekenen dat we andere gevaren van alcohol moeten negeren, aldus The Guardian.

Tussen één en twee glazen al
...

Lees verder
Maak goede voornemens voor 2023 met MediPedia! 11 01 2023
Roken
Maak goede voornemens voor 2023 met MediPedia!

Uw gezondheid heeft binnenkort geen geheimen meer voor u! Nieuwe rubrieken zullen de inhoud van MediPedia dit jaar geleidelijk verrijken. Slaap, stress, voeding, gezondhe...

Lees verder
Toename van hypertensie bij kinderen is zorgwekkend 26 08 2022
Hoge bloeddruk
Toename van hypertensie bij kinderen is zorgwekkend

Inactiviteit, een dieet met veel suiker en zout en overgewicht zijn de oorzaak van negen van de tien gevallen van hoge bloeddruk bij kinderen en adolescenten. Dat blijkt...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Helpt fit zijn bij hypertensie? 29 03 2023
Hoge bloeddruk
Helpt fit zijn bij hypertensie?

Een hoog fitnessniveau kan het risico van overlijden aan hart- en vaatziekten bij mannen met een hoge bloeddruk verminderen, zo blijkt uit een 29-jarige studie in de Euro...

Lees verder
Verband tussen grote stadsbomen en gezondheid 21 05 2022
Hoge bloeddruk
Verband tussen grote stadsbomen en gezondheid

Dat blijkt uit een grootschalige studie van KU Leuven, die zopas gepubliceerd werd in het gezaghebbende tijdschrift Environmental Health Perspectives. De studie bracht he...

Lees verder

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook