Botmetastasen - Therapietrouw: essentieel om de slaagkansen van de | Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Botmetastasen


GETUIGENISSEN

Therapietrouw: essentieel om de slaagkansen van de behandeling te optimaliseren

Therapietrouw: essentieel om de slaagkansen van de behandeling te optimaliseren

Prof. dr. Sevilay Altintas, oncoloog in UZ Antwerpen

Wanneer er bij borstkanker botmetastasen aanwezig zijn, is er vaak een gecombineerde behandeling nodig. De antitumorale behandeling wordt dan gecombineerd met een ‘botbeschermer’ (osteoclastinhibitor). Het is belangrijk dat de verschillende behandelingen strikt worden gevolgd!

Wat is de standaardbehandeling bij borstkanker met botmetastasen?

“De standaardbehandeling hangt af van het type tumor. Bij een hormoongevoelige tumor geven we een hormoonbehandeling, eventueel aangevuld met een doelgerichte therapie. Bij een niet-hormoongevoelige tumor wordt meestal gekozen voor chemotherapie. En bij een HER2-positieve, gemetastaseerde borstkanker geven we chemotherapie of een hormoontherapie in combinatie met het antilichaam trastuzumab.”

Is er een recente evolutie in de behandeling van botgemetastaseerde borstkanker?

“De jongste jaren waren er verschillende nieuwe medische ontwikkelingen. Het gaat om de zogenaamde ‘doelgerichte therapieën’. Ze worden toegediend in combinatie met hormonale therapie of chemotherapie. Tegenwoordig krijgt élke patiënte met botmetastasen bovenop de antitumorale behandelingen ook altijd ‘botbeschermers’ (osteoclastinhibitoren) tezamen met calcium en vitamine D.”

Veel borstkankerpatiëntes ondergaan tegelijkertijd verschillende behandelingen. Slagen die patiëntes erin hun behandelingen op een correcte manier op te volgen?

“Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de patiëntes haar orale medicatie niet correct inneemt. Dat is een groot probleem omdat het de efficiëntie van de therapie ondergraaft. Maar het probleem van therapietrouw stelt zich niet alleen bij orale medicatie…

In ons ziekenhuis bestaat een protocol om de therapietrouw te optimaliseren. Wij laten de patiëntes via de oncologische verpleegster en thuisverpleging goed opvolgen. Het is namelijk belangrijk de patiëntes te blijven wijzen op het belang van een correcte medicatie-inname.”

Kunnen technologische hulpmiddelen helpen om de therapietrouw te verbeteren?

“Binnen het UZA maken wij gebruik van een smartphone-applicatie, die wij meegeven aan patiëntes die een orale therapie moeten volgen. Daarin worden alle gegevens opgeslagen en wij krijgen automatisch een e-mail wanneer bepaalde waarden bij de patiënte niet goed zijn. De oncologische verpleegster zal deze patiënt dan opvolgen.

Ook ontvangen patiënten die thuis met ‘botbeschermers’ worden behandeld een elektronische herinnering op de dag dat de behandeling is gepland. De meeste patiëntes maken dan snel een afspraak met hun thuisverpleegkundige.

Wij geloven dat dergelijke technologische toepassingen in de toekomst nog meer zullen worden ingezet.”

Is er ook een voordeel aan verbonden voor de arts?

“Als arts wil je natuurlijk dat de patiënte goed reageert op de behandeling. Het is spijtig als je vaststelt dat er niet de beste respons is omdat de patiënte niet therapietrouw is. Daarom vangen wij iedere patiënte vanaf het begin multidisciplinair op. Elke patiënte kan met haar vragen of klachten altijd terecht bij de oncologische verpleegster. Het is erg belangrijk de patiënte een veilige entourage te bieden. Dat verhoogt het vertrouwen en motiveert om de behandeling vol te houden.”

Nota: De behandelende arts kan ook altijd beslissen om non-medicamenteuze behandelingsopties aan te spreken zoals radiotherapie of heelkunde.

Deel en print dit artikel


UW FAVORIETE ITEMS

Ernstige tot ondragelijke pijn 22 02 2017
Botmetastasen
Ernstige tot ondragelijke pijn

Pijn is het meest voorkomende symptoom van botmetastasen. Het treedt vooral op waar de botmetastasen zich bevinden: ribben, lage rug…

Naarmate de metastasen evolueren,...

Lees verder
Radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 03 03 2015
Botmetastasen
Radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie

Radiotherapie

Radiotherapie heeft een belangrijke, tweeledige rol:

  • ze vermindert de pijn die wordt veroorzaakt door de metastasen,
  • ze vertraagt de evoluti...

Lees verder

OPINIEPEILING

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook