Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding


GETUIGENISSEN

“De patiënt moet beseffen dat hij zijn hele leven lang medische begeleiding nodig heeft”

“De patiënt moet beseffen dat hij zijn hele leven lang medische begeleiding nodig heeft”

De visie van dr. Jochen Nijs, gastro-enteroloog in Sint-Truiden (Sint-Trudo Ziekenhuis).

Patiënten met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere chronische inflammatoire darmaandoeningen (IBD) volgen hun behandeling vaak minder goed op dan verwacht door de behandelende gastro-enteroloog. Hoe komt dat? Hoe kan men patiënten met een IBD overtuigen om niet op te geven en hen aanmoedigen en inlichten over de gunstige effecten van een behandeling op lange termijn?

Is er bij IBD sprake van een goede therapietrouw?

“De meeste gastro-enterologen overschatten de therapietrouw of ‘compliance’ bij hun patiënten. Anders gezegd, of het nu gaat om de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of een andere IBD, de behandeling wordt niet altijd strikt nageleefd. Als u mij vraagt hoe het gesteld is met de therapietrouw van mijn eigen patiënten ga ik uit van het principe dat ze de voorgeschreven behandeling nauwgezet opvolgen. Nochtans is dat in de praktijk niet altijd het geval! Het is belangrijk dat men daar rekening mee houdt, want we hebben hier te maken met een ongeneeslijk ziektebeeld, waarvan we de symptomen kunnen verlichten. In klachtenvrije periodes kan de patiënt ten onrechte denken dat de aandoening weg is. Uit recent wetenschappelijk onderzoek bleek trouwens de geringe therapietrouw bij deze aandoeningen, en dat heeft me oprecht verbaasd!”

Hoe verklaart u dat bepaalde behandelingen beter opgevolgd worden dan andere?

“Bij een intraveneuze biologische therapie die wordt toegepast in een ziekenhuis is er sprake van een optimale therapietrouw. In een dergelijke context beschikken wij over alle gegevens en kunnen we controleren of de patiënt daadwerkelijk zijn afspraken naleeft. Het gebeurt trouwens zelden dat een patiënt niet komt of afhaakt. Bij orale of subcutane behandelingen hebben we daarentegen minder invloed op de opvolging van de behandeling, vandaar dat er soms problemen ontstaan rond de therapietrouw.”

Hoe kan men patiënten met een IBD ervan overtuigen om hun behandeling strikter na te leven?

“Om te beginnen is het zo dat een dergelijk behandeltraject wordt opgestart voor lange duur. Men moet de patiënt bijgevolg uitgebreid informeren en bewust maken. Men moet de tijd nemen om hem de ins en outs van de ziekte uit te leggen en ook verduidelijken wat de potentiële bijwerkingen zijn. Men moet een soort partnerschap sluiten. De patiënt moet meewerken, hij speelt de hoofdrol in zijn therapie en wordt betrokken bij zijn behandeltraject. Hij moet beseffen dat hij zijn hele leven lang medische begeleiding nodig heeft. Het is dan ook cruciaal om de behandeling te kiezen die het best bij hem past, uiteraard afhankelijk van de evolutie en het stadium van zijn ziekte, maar ook onder meer van zijn beroeps- en privéleven, en zijn verplaatsingen. Een dergelijke keuze verhoogt de therapietrouw. Ik geef eerst altijd aan wat uit medisch oogpunt mijn voorkeur heeft, al is het niet altijd zeker dat die behandeling zomaar gevolgd wordt. Soms kan men bepaalde personen met een IBD specifiek het advies geven om een veeleisende intraveneuze behandeling te volgen, net om het gebrek aan therapietrouw te vermijden. Men moet dat geval per geval bekijken. Een multidisciplinaire aanpak is aangewezen voor wie daarnaast ook nog last heeft van andere aandoeningen – het complete immuunsysteem is er dan bij betrokken. Zo kunnen er bijkomende verschijnselen zijn van reumatologische of dermatologische aard.”

Deel en print dit artikel


NIEUWS

For You With You: de app voor mensen met een inflammatoire darmziekte (IBD) 19 01 2022
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
For You With You: de app voor mensen met een inflammatoire darmziekte (IBD)

Voor wie leeft met een IBD (Inflammatory Bowel Diseases of inflammatoire darmziekten) zijn heel wat praktische regelingen en veranderingen in de levensstijl nodig. Een dergelijke c...

Lees verder
Therapietrouw: de noodzaak van een individuele aanpak 22 12 2021
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
Therapietrouw: de noodzaak van een individuele aanpak

Therapietrouw is voor patiënten vaak een nog miskend probleem en ook sommige zorgverstrekkers houden er nog te weinig rekening mee. We verkiezen hier de term therapietrouw boven ‘c...

Lees verder
IBD: ‘In Their Shoes’-project en patiëntenondersteuning met de Toilet Pass 17 02 2021
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
IBD: ‘In Their Shoes’-project en patiëntenondersteuning met de Toilet Pass

Ongeveer 30.000 Belgen zijn getroffen door een IBD of chronische inflammatoire darmziekte. Die familie omvat twee verschillende pathologieën:

  • de ziekte van Crohn (CD), di...

Lees verder
  • «
  • »

UW FAVORIETE ITEMS

Deux blogs remplis de témoignages 16 09 2020
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
Deux blogs remplis de témoignages

Het lezen van getuigenissen van andere IBD-patiënten kan voor relativering zorgen, zodat u zich minder alleen voelt.

  • Voor de ziekte van Crohn surft u naar de blog 'Wij heb...

Lees verder
Parlez-en ! 16 09 2020
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
Parlez-en !

U bent niet alleen! Er bestaan talrijke verenigingen van IBD-patiënten, waarvan de belangrijkste in België de Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging (Nederlandstalig) en Associati...

Lees verder
Que manger en cas de MICI? 16 09 2020
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
Que manger en cas de MICI?

Geen enkel dieet heeft bewezen effecten

IBD is geen aandoening die rechtstreeks verband houdt met de voeding. Er zijn dus geen voedingsmiddelen die een opflakkering/verergering v...

Lees verder
Quel mode de vie adopter avec une MICI ? 16 09 2020
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
Quel mode de vie adopter avec une MICI ?

Normaal leven

De meeste mensen met IBD leiden een normaal gezins- en beroepsleven, en kunnen normaal deelnemen aan sociale en sportieve activiteiten. Intensieve fysieke inspannin...

Lees verder
Quand envisager la chirurgie? 16 09 2020
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
Quand envisager la chirurgie?

Bij patiënten die resistent zijn aan een goed opgevolgde behandeling, of naar aanleiding van complicaties, kan een chirurgische ingreep voorgesteld worden.

Voor de ziekte van Cro...

Lees verder
Les traitements médicamenteux 16 09 2020
Inflammatoire darmziekten (IBD) Inleiding
Les traitements médicamenteux

Voor de ziekte van Crohn

De voorgestelde behandeling is cortisone, een algemene ontstekingsremmer. Wegens de bijwerkingen is deze medicatie echter minder geschikt voor langetermi...

Lees verder

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER

ZIEKTES

Medipedia facebook