Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Alzheimer


GETUIGENISSEN

Europese organisatie tegen alzheimer

Europese organisatie tegen alzheimer

Annette Dumas, verantwoordelijke Europese aangelegenheden voor Alzheimer Europe

Alzheimer Europe groepeert een dertigtal nationale organisaties binnen de Europese Unie. Missie is om van de ziekte van Alzheimer een prioriteit te maken op vlak van volksgezondheid.

Wat is Alzheimer Europe?

“Het is een Europees platform dat alzheimerorganisaties uit verschillende EU-landen vertegenwoordigt. Het is belangrijk om op dat niveau aanwezig te zijn, want de Europese Unie neemt tal van beslissingen over de ziekte van Alzheimer. Vandaag bundelen we 34 organisaties uit 29 landen.”

Welk doel streeft uw platform na?

Dementie moet een prioriteit worden voor de volksgezondheid. In combinatie met de vergrijzing legt de ziekte van Alzheimer een zware last op de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Toch stellen we vast dat te veel Europese landen de uitdagingen van de ziekte nog altijd negeren. Ze hebben nog geen dementiestrategie uitgewerkt. Ook het geld voor wetenschappelijk onderzoek staat niet in verhouding tot de omvang van alzheimer. Daarom willen wij wegen op het Europese gezondheids- en onderzoeksbeleid.”

Wat onderneemt u concreet om de Europese politici bewust te maken van de uitdagingen op dat vlak?

“Elk jaar maken we een balans op van specifieke thema’s in de vorm van ‘Yearbooks’. We publiceren ook studies over diverse onderwerpen: wilsverklaringen, hulptechnologieën, ethische kwesties enz. Daarnaast hebben we een tijdschrift, ‘Dementia in Europe’, dat de beleidsmaatregelen binnen de Europese Unie en het engagement van de alzheimerverenigingen op het terrein toelicht. Verder hebben we binnen het Europees Parlement de Europese Alliantie tegen de ziekte van Alzheimer opgericht. Dankzij de steun van de Europarlementsleden die lid zijn van de Alliantie, is de bewustwording rond de ziekte van Alzheimer sterk toegenomen.”

Welke resultaten hebt u al behaald?

“Sinds het begin van onze campagne in 2006 hebben we concrete vooruitgang geboekt en een aantal initiatieven gelanceerd op Europees niveau. Zo stimuleert de gemeenschappelijke programmering van onderzoeksactiviteiten rond neurodegeneratieve ziekten (Joint Programming of Neurodegenerative Disease, JPND) de samenwerking en uitwisseling tussen de lidstaten op vlak van alzheimeronderzoek. Een ander initiatief, ALCOVE, groepeert staten die informatie-uitwisseling en goede praktijken willen bevorderen bij de verzorging van demente personen. Sinds de start van onze campagne werken steeds meer lidstaten een nationale dementiestrategie uit. Maar dat betekent niet dat we nu gas mogen terugnemen. Integendeel: we moeten onze inspanningen onverminderd voortzetten.”

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Beginnende Alzheimer: de meest voorkomende klacht 28 03 2022
Alzheimer
Beginnende Alzheimer: de meest voorkomende klacht

De meest voorkomende klachten van beginnende alzheimer zijn problemen met ‘het topografisch geheugen’, dat onder meer instaat voor ons oriënteringsvermogen. “Een patiënt legt wekel...

Lees verder
Obesitas: een mogelijk nadelige impact op de ziekte van Alzheimer 05 02 2021
Alzheimer
Obesitas: een mogelijk nadelige impact op de ziekte van Alzheimer

Obesitas zou immers het zenuwweefsel kwetsbaarder maken. Patiënten die lijden aan een lichte vorm van dementie zouden er dan ook goed aan doen te zorgen voor een gezond BMI om op d...

Lees verder
Alzheimer: de rol van het levensverhaal 28 11 2012
Alzheimer
Alzheimer: de rol van het levensverhaal

De ziekte van Alzheimer tast geleidelijk het geheugen en de cognitieve vermogens aan. Dat kan de communicatie tussen de patiënt, zijn naaste omgeving en de mantelzorger bemoeil...

Lees verder
De ziekte van Alzheimer uitleggen aan een kind 25 11 2012
Alzheimer
De ziekte van Alzheimer uitleggen aan een kind

Waarom herkent opa mij niet meer? Waarom gedraagt hij zich soms zo vreemd? Het zijn vaak terugkerende vragen bij kinderen van wie een van de grootouders de ziekte van Alzheimer...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer? 24 02 2011
Alzheimer
Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer?

Sociaal telefoontarief

Geldt voor rechthebbenden op verhoogde terugbetaling met een handicap van 9 punten (66%). De korting hangt af van het inkomensplafond en van de gezinssamen...

Lees verder
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer? 24 02 2011
Alzheimer
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Aantasting van de cognitieve functies

Alle lichamelijke en geestelijke functies worden geregeld door de hersenen. De ziekte van Alzheimer tast precies de geestelijke functies...

Lees verder
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen 24 02 2011
Alzheimer
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen

Naast de voor de ziekte van Alzheimer kenmerkende geheugenstoornissen is er ook sprake van een slechte tijdsoriëntatie, waarbij de patiënt dagen en data v...

Lees verder
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Stemmingsschommelingen

Net als geheugenstoornissen kunnen gedragsstoornissen en -veranderingen een sluipend begin kennen. Toch kan de omgeving gealarmeerd worden door plotselin...

Lees verder
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer

Opname in een instelling: een moeilijke beslissing

Als een patiënt met de ziekte van Alzheimer niet langer thuis kan blijven, moet een plaatsing in een instelling overwogen wor...

Lees verder
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging

Verpleegkundigen kunnen de door de arts voorgeschreven geneesmiddelen toedienen, de patiënt met alzheimer wassen en verzorgen... Om thuisverpleging te kunnen...

Lees verder

OPINIEPEILING

U vergeet af en toe eens iets, soms ook belangrijke dingen. Wat zegt u tegen iemand als u een belangrijke afspraak vergeten bent?

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook