Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Alzheimer


GETUIGENISSEN

Ondanks alzheimer toch gelukkig zijn

Ondanks alzheimer toch gelukkig zijn

Guy Blondeel, auteur van 'Mon Aloïsa'

Guy Blondeel nam zijn schoonbroer Jacques, alzhzeimerpatiënt, bij hem in huis. Het inspireerde hem tot een getuigenisroman: 'Mon Aloïsa'.

Een alternatieve oplossing

"Mijn schoonbroer heeft de ziekte van Alzheimer. Hij kon thuis blijven wonen tot zijn toestand verslechterde en zijn echtgenote - die dezelfde leeftijd had en sukkelde met haar gezondheid - het niet meer aankon. Er bleef maar één oplossing over: op zoek gaan naar een instelling. Mijn schoonzus had hulp nodig, maar mijn vrouw en ik waren geen voorstander van een plaatsing, dus stelden we haar voor om Jacques één week op drie bij ons te nemen. Dat volstond, maar nadien werd dat één week op twee, tot hij op een bepaald moment een vreselijke aanval kreeg bij hem thuis. Vanaf dan is hij voltijds bij ons gebleven."

Een schitterende ervaring

"Het was een schitterende ervaring om Jacques bij ons te mogen hebben. Samen een stuk weg afleggen, inzicht krijgen in alle aspecten van het ziekteproces, inzien dat je alles zelf moet leren, en vooral: geduld leren oefenen. Uiteindelijk hebben we Jacques nog drie jaar langer thuis kunnen houden. Uiteraard waren er problemen en moeilijkheden, maar ook het geluk dat je voelt als je die kunt oplossen. De kunst bestaat erin om ondanks alzheimer gelukkig te zijn, al gaat het maar om een woord of een blik... Als je daar eenmaal in slaagt, is dat gewoon een fantastische ervaring. Er bestaat een Chinees spreekwoord dat zegt: 'Het is beter om een kaars aan te steken dan om de duisternis te vervloeken'. En inderdaad: het komt erop aan om het dansende vlammetje te zien dat verlichting en verwarming biedt, en om het geluk te vinden daar waar het echt is."

Een getuigenisroman

"Ik heb mijn ervaring neergeschreven in een getuigenisroman, 'Mon Aloïsa'. Daarin wilde ik niet alleen de problemen beschrijven die je kunt meemaken met een alzheimerpatiënt, maar ook mijn persoonlijke oplossingen voorstellen: Hoe beleef je zoiets, en hoe kun je er geluk uit puren? Ik voel me moreel verplicht om getuigenis af te leggen. Als ik daarmee andere mensen kan helpen, doe ik dat met heel veel plezier."

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Beginnende Alzheimer: de meest voorkomende klacht 28 03 2022
Alzheimer
Beginnende Alzheimer: de meest voorkomende klacht

De meest voorkomende klachten van beginnende alzheimer zijn problemen met ‘het topografisch geheugen’, dat onder meer instaat voor ons oriënteringsvermogen. “Een patiënt legt wekel...

Lees verder
Obesitas: een mogelijk nadelige impact op de ziekte van Alzheimer 05 02 2021
Alzheimer
Obesitas: een mogelijk nadelige impact op de ziekte van Alzheimer

Obesitas zou immers het zenuwweefsel kwetsbaarder maken. Patiënten die lijden aan een lichte vorm van dementie zouden er dan ook goed aan doen te zorgen voor een gezond BMI om op d...

Lees verder
Alzheimer: de rol van het levensverhaal 28 11 2012
Alzheimer
Alzheimer: de rol van het levensverhaal

De ziekte van Alzheimer tast geleidelijk het geheugen en de cognitieve vermogens aan. Dat kan de communicatie tussen de patiënt, zijn naaste omgeving en de mantelzorger bemoeil...

Lees verder
De ziekte van Alzheimer uitleggen aan een kind 25 11 2012
Alzheimer
De ziekte van Alzheimer uitleggen aan een kind

Waarom herkent opa mij niet meer? Waarom gedraagt hij zich soms zo vreemd? Het zijn vaak terugkerende vragen bij kinderen van wie een van de grootouders de ziekte van Alzheimer...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer? 24 02 2011
Alzheimer
Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer?

Sociaal telefoontarief

Geldt voor rechthebbenden op verhoogde terugbetaling met een handicap van 9 punten (66%). De korting hangt af van het inkomensplafond en van de gezinssamen...

Lees verder
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer? 24 02 2011
Alzheimer
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Aantasting van de cognitieve functies

Alle lichamelijke en geestelijke functies worden geregeld door de hersenen. De ziekte van Alzheimer tast precies de geestelijke functies...

Lees verder
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen 24 02 2011
Alzheimer
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen

Naast de voor de ziekte van Alzheimer kenmerkende geheugenstoornissen is er ook sprake van een slechte tijdsoriëntatie, waarbij de patiënt dagen en data v...

Lees verder
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Stemmingsschommelingen

Net als geheugenstoornissen kunnen gedragsstoornissen en -veranderingen een sluipend begin kennen. Toch kan de omgeving gealarmeerd worden door plotselin...

Lees verder
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer

Opname in een instelling: een moeilijke beslissing

Als een patiënt met de ziekte van Alzheimer niet langer thuis kan blijven, moet een plaatsing in een instelling overwogen wor...

Lees verder
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging

Verpleegkundigen kunnen de door de arts voorgeschreven geneesmiddelen toedienen, de patiënt met alzheimer wassen en verzorgen... Om thuisverpleging te kunnen...

Lees verder

OPINIEPEILING

U vergeet af en toe eens iets, soms ook belangrijke dingen. Wat zegt u tegen iemand als u een belangrijke afspraak vergeten bent?

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook