Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Alzheimer


GETUIGENISSEN

Een statuut voor mantelzorgers?

Een statuut voor mantelzorgers?

Bernadette Van Vlaenderen, voorzitster van asbl Aidants Proches, een Franstalige vzw voor mantelzorgers.

In België bestaat er nog altijd geen statuut voor mantelzorgers. Toch spelen ze een belangrijke rol bij de opvang van alzheimerpatiënten, vaak ten nadele van zichzelf.

Wat is een mantelzorger?

“Een persoon die voor een afhankelijke naaste zorgt. Dat zijn bijvoorbeeld ouders van kinderen met een handicap, maar ook een man die zijn echtgenote met alzheimer opvangt.”

Welke rol vervullen mantelzorgers bij de ziekte van Alzheimer?

“Demente patiënten worden geleidelijk afhankelijk van hun omgeving. In de meest gevorderde ziektestadia kunnen ze zelfs moeite krijgen met eenvoudige, dagelijkse handelingen: eten, zich aankleden enz. Soms moet iemand hen dag en nacht bijstaan. Dat kan de mantelzorgers uitputten en hun levenskwaliteit zwaar aantasten. Bovendien moeten ze ook emotioneel kunnen omgaan met de situatie, wat het er niet gemakkelijker op maakt. Want het is niet altijd vanzelfsprekend om je geliefde te zien veranderen.” 

U pleit voor een statuut voor mantelzorgers. Waarom?

“De specifieke behoeften van mantelzorgers lopen sterk uiteen, afhankelijk van hun situatie. Toch gaat het altijd om kwetsbare personen. Het wordt dan ook dringend tijd dat de overheid hen erkent. Op die manier kunnen diensten ontstaan die beter tegemoetkomen aan de behoeften van patiënten en van mantelzorgers.”

Bijvoorbeeld?

“Tijdens het weekend of s’ avonds kan er weinig beroep gedaan worden op thuiszorgdiensten, terwijl ze vaak net dan het meest hulp kunnen bieden. De oprichting van beter aangepaste hulporganisaties, praatgroepen voor naasten en hulpteams hangt af van de erkenning van het statuut van mantelzorger, net als de toekenning van eventuele financiële steun.”

Waar staan we vandaag?

“De functie van mantelzorger is nog altijd niet erkend. Er werden drie wetsvoorstellen ingediend in het parlement. Deze gaan vooral over mantelzorgers die nog aan het werk zijn, ouders van zieke kinderen bijvoorbeeld. Ze zouden dus weinig rechtstreekse gevolgen hebben voor oudere mantelzorgers die de zorg voor alzheimerpatiënten op zich nemen. Toch zou de goedkeuring een eerste stap vormen naar een erkenning van alle mantelzorgers.”

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Beginnende Alzheimer: de meest voorkomende klacht 28 03 2022
Alzheimer
Beginnende Alzheimer: de meest voorkomende klacht

De meest voorkomende klachten van beginnende alzheimer zijn problemen met ‘het topografisch geheugen’, dat onder meer instaat voor ons oriënteringsvermogen. “Een patiënt legt wekel...

Lees verder
Obesitas: een mogelijk nadelige impact op de ziekte van Alzheimer 05 02 2021
Alzheimer
Obesitas: een mogelijk nadelige impact op de ziekte van Alzheimer

Obesitas zou immers het zenuwweefsel kwetsbaarder maken. Patiënten die lijden aan een lichte vorm van dementie zouden er dan ook goed aan doen te zorgen voor een gezond BMI om op d...

Lees verder
Alzheimer: de rol van het levensverhaal 28 11 2012
Alzheimer
Alzheimer: de rol van het levensverhaal

De ziekte van Alzheimer tast geleidelijk het geheugen en de cognitieve vermogens aan. Dat kan de communicatie tussen de patiënt, zijn naaste omgeving en de mantelzorger bemoeil...

Lees verder
De ziekte van Alzheimer uitleggen aan een kind 25 11 2012
Alzheimer
De ziekte van Alzheimer uitleggen aan een kind

Waarom herkent opa mij niet meer? Waarom gedraagt hij zich soms zo vreemd? Het zijn vaak terugkerende vragen bij kinderen van wie een van de grootouders de ziekte van Alzheimer...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer? 24 02 2011
Alzheimer
Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer?

Sociaal telefoontarief

Geldt voor rechthebbenden op verhoogde terugbetaling met een handicap van 9 punten (66%). De korting hangt af van het inkomensplafond en van de gezinssamen...

Lees verder
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer? 24 02 2011
Alzheimer
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Aantasting van de cognitieve functies

Alle lichamelijke en geestelijke functies worden geregeld door de hersenen. De ziekte van Alzheimer tast precies de geestelijke functies...

Lees verder
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen 24 02 2011
Alzheimer
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen

Naast de voor de ziekte van Alzheimer kenmerkende geheugenstoornissen is er ook sprake van een slechte tijdsoriëntatie, waarbij de patiënt dagen en data v...

Lees verder
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Stemmingsschommelingen

Net als geheugenstoornissen kunnen gedragsstoornissen en -veranderingen een sluipend begin kennen. Toch kan de omgeving gealarmeerd worden door plotselin...

Lees verder
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer

Opname in een instelling: een moeilijke beslissing

Als een patiënt met de ziekte van Alzheimer niet langer thuis kan blijven, moet een plaatsing in een instelling overwogen wor...

Lees verder
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer 24 02 2011
Alzheimer
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging

Verpleegkundigen kunnen de door de arts voorgeschreven geneesmiddelen toedienen, de patiënt met alzheimer wassen en verzorgen... Om thuisverpleging te kunnen...

Lees verder

OPINIEPEILING

U vergeet af en toe eens iets, soms ook belangrijke dingen. Wat zegt u tegen iemand als u een belangrijke afspraak vergeten bent?

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook