Migraine - Botox® om chronische migraine te behandelen | Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Migraine


GETUIGENISSEN

Botox® om chronische migraine te behandelen

Botox® om chronische migraine te behandelen

Prof. Jean Schoenen, neuroloog aan het CHR de la Citadelle in Luik

Botulinetoxine, het beroemde Botox®, is nuttig bij de behandeling van migraine die ongevoelig is voor andere behandelingen. Uitleg door prof. Jean Schoenen van het CHR de la Citadelle in Luik.

Bij welke migrainelijders kan botulinetoxine nuttig zijn?

Een behandeling met botulinetoxine heeft tot doel chronische migraine om te zetten in migraine die in episoden komt. Botox® injecties zijn dus enkel geïndiceerd bij mensen met chronische migraine, mensen die meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn hebben waarvan minstens 8 aanvallen van migraine.

De botulinetoxine is dus een laatste redplank. Je moet eerst alle andere middelen tegen migraine proberen voor je opteert voor botulinetoxine: preventieve geneesmiddelen, niet-invasieve neurostimulatie en vooral stopzetting van de medicatie in geval van misbruik van pijnstillers.

Hoe efficiënt is botulinetoxine? Hoe vaak moeten de injecties worden toegediend?

Botulinetoxine is geen wondermiddel. Botox® injecties (31 injectieplaatsen in het hoofd, het gezicht en de nek) zijn efficiënt bij 40-50% van de patiënten.

Botulinetoxine is dus geen spectaculaire behandeling, maar een extra therapeutische optie voor patiënten voor wie de ziekte een ernstige handicap inhoudt en die moeilijk te behandelen zijn. De patiënten met chronische migraine die op de behandeling reageren, voelt zich beter, maar de aanvallen verdwijnen doorgaans niet volledig.

De botulinetoxine is overigens geen definitieve behandeling. Zelfs als de patiënt erop reageert, moeten de injecties regelmatig worden herhaald. En de duur van het effect verschilt sterk van de ene patiënt tot de andere. Een typisch behandelingsschema is twee injecties met een interval van ongeveer drie maanden. Als de symptomen niet significant verbeteren na twee reeksen van 31 injecties, wordt de behandeling stopgezet. Als de symptomen verbeteren, worden de injecties aangepast naargelang van de respons op de behandeling. Het is daarbij de bedoeling om de injecties zoveel mogelijk te spreiden, vooral omdat ze zo duur zijn. Eén injectie kost bijna € 300 en buiten de eerste reeks injecties die door de fabrikant wordt aangeboden, betaalt het Riziv de andere behandelingen nog steeds niet terug. Als de chronische migraine overgaat in een episodische, kan de patiënt opnieuw reageren op de preventieve geneesmiddelen, zodat de behandeling met botulinetoxine kan worden stopgezet.

Wat zijn de risico’s van injectie van botulinetoxine?

Injectie in de buurt van spiertjes die vooral een “esthetische” functie hebben, houdt zeer weinig risico in. Ook als die spiertjes wat verlamd zijn, heeft dat geen onaangename gevolgen. Het gebeurt zelden dat een injectie uitgevoerd te dicht bij het oog een ooglidspiertje (musculus levator palpebrae) verlamt. Injecties dicht bij de slaapspier (musculus temporalis) kunnen uitzonderlijk een zwakte bij het kauwen veroorzaken. Maar dat is nooit definitief. Zodra de botuline toxine geëlimineerd is, na enkele maanden, wordt de kracht van de spieren weer normaal.

Welke arts mag dergelijke injecties uitvoeren?

Volgens mij zouden die injecties moeten worden uitgevoerd door een neuroloog en misschien beter nog door een neuroloog die gespecialiseerd is in migraine. De arts moet een goede kennis hebben van chronische migraine om botulinetoxine goed te kunnen gebruiken. De botulinetoxine moet deel uitmaken van een multimodale behandelingsstrategie.

Deel en print dit artikel


UW FAVORIETE ITEMS

01 10 2019
Migraine
Migraine: kans op complicaties tijdens de zwangerschap

Migraine is een slopende en pijnlijke ziekte. Uit een onderzoek blijkt bovendien dat migraine de kans op complicaties tijdens de zwangerschap verhoogt.
Het risico treft...

Lees verder
Hoofdpijn door misbruik van pijnstillers 11 07 2018
Migraine
Hoofdpijn door misbruik van pijnstillers

De paradox van geneesmiddelen die hoofdpijn veroorzaken

Misbruik van pijnstillers (analgetica) is een frequent probleem bij migraine. Vaak kent dat een sluipend verloop...

Lees verder
Spanningshoofdpijn 11 07 2018
Migraine
Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is een veel voorkomende vorm van hoofdpijn die vaak verward wordt met migraine. Ze wordt gekenmerkt door vage pijn, en de patiënt voelt als het ware ee...

Lees verder
Clusterhoofdpijn 11 07 2018
Migraine
Clusterhoofdpijn

De meest ernstige vorm van hoofdpijn

Clusterhoofdpijn is de meest ernstige vorm van hoofdpijn. Het komt veel minder vaak voor dan migraine. Clusterhoofdpijn wordt ekenm...

Lees verder
Chronische migraine 11 07 2018
Migraine
Chronische migraine

Bij sommige patiënten neemt de frequentie van de migraine mettertijd toe en wordt de migraine chronisch. We spreken van chronische migraine als iemand meer dan 15 dagen p...

Lees verder

OPINIEPEILING

Voor mijn migraineaanvallen zocht ik reeds hulp bij:

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER

ZIEKTES

Medipedia facebook