Migraine - Migraine: welke impact op het dagelijkse leven? | Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Migraine


GETUIGENISSEN

Migraine: welke impact op het dagelijkse leven?

Migraine: welke impact op het dagelijkse leven?

Prof. Jean Schoenen, neuroloog in het ‘Centre Hospitalier Régional de la Citadelle’ in Luik

Migraine: gewone hoofdpijn, zegt u? Die misvatting is allang de wereld uit. Maar beseft het grote publiek eigenlijk wel hoe migrainepatiënten hun ziekte beleven? Prof. Jean Schoenen, neuroloog en directeur wetenschappelijk onderzoek naar hoofdpijn in het ‘Centre Hospitalier Régional de la Citadelle’ in Luik, geeft tekst en uitleg.

Welke symptomen van een migraineaanval kunnen iemand hinderen in het dagelijkse leven?

Prof. Jean Schoenen: Er is uiteraard niet alleen de pijn en de aura’s, waarover steeds meer geweten is. Migraine betekent ook: malaise, misselijkheid, overgevoeligheid voor geluid, licht, beweging …

Waaraan zijn al die symptomen te wijten?

Prof. Schoenen: Bij personen met migraine is er een gebrek aan evenwicht tussen de functies van de hersenen en hun energiereserves. Zo hebben ze 15 tot 20% minder adenosinetrifosfaat. Deze substantie is de brandstof van alle cellen. Vandaar dat alles wat de hersenarbeid verhoogt – vermoeidheid, slaapgebrek, stress … – het risico op een migraineaanval doet stijgen. Pijn is trouwens het signaal dat er iets niet klopt.

Kan iemand tijdens een migraineaanval blijven werken?

Prof. Schoenen: Dat is niet volledig onmogelijk, al zal hij of zij toch niet optimaal kunnen functioneren. Uit een studie die uitgevoerd werd in Luik, is gebleken dat 46% van de patiënten naar eigen zeggen volledig moest stoppen met hun activiteiten tot de aanval voorbij was. De rest bleef aan het werk, zij het aan een lager tempo. Maar als alle migrainelijders bij elke aanval het werk zouden neerleggen, zou dat erger zijn dan alle stakingen samen!

Hoe kan iemand de impact van migraine op zijn leven verminderen?

Prof. Schoenen: Eerste boodschap voor wie meer dan drie migraineaanvallen per maand krijgt en geen goede resultaten heeft met gewone pijnstillers of migrainemiddelen: een onderhoudsbehandeling volgen. Die vermindert het aantal aanvallen, door de voorraad adenosinetrifosfaat een beetje te verhogen, of door de hersenarbeid te verlichten door het brein minder reactief en minder prikkelbaar te maken.

Daarnaast moet de patiënt zijn levensstijl leren aanpassen aan zijn ziekte. Met andere woorden, een levensstijl aanleren die de hersenen spaart:

  • Voeding
  • Slaaphygiëne
  • Lichte activiteiten: alleen al twee keer 30 minuten intense beweging per week, vermindert de frequentie van de aanvallen met 30%.
Is het in het algemeen aan te raden om over migraine te praten in zijn nabije omgeving?

Prof. Schoenen: Een migraineaanval valt op zich niet op, al gedraagt de patiënt zich wel anders: hij ziet er bleek en getrokken uit, beweegt minder, wrijft aan zijn hoofd, voelt zich misselijk … De kans is dus groot dat zijn omgeving wel zal merken dat er iets niet klopt. Praten over migraine maakt de zaken dan ook bevattelijker. En vergemakkelijkt wellicht ook het leven van de andere migrainepatiënten die al die begripvolle mensen in de toekomst nog zullen ontmoeten …

Deel en print dit artikel


UW FAVORIETE ITEMS

01 10 2019
Migraine
Migraine: kans op complicaties tijdens de zwangerschap

Migraine is een slopende en pijnlijke ziekte. Uit een onderzoek blijkt bovendien dat migraine de kans op complicaties tijdens de zwangerschap verhoogt.
Het risico treft...

Lees verder
Hoofdpijn door misbruik van pijnstillers 11 07 2018
Migraine
Hoofdpijn door misbruik van pijnstillers

De paradox van geneesmiddelen die hoofdpijn veroorzaken

Misbruik van pijnstillers (analgetica) is een frequent probleem bij migraine. Vaak kent dat een sluipend verloop...

Lees verder
Spanningshoofdpijn 11 07 2018
Migraine
Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is een veel voorkomende vorm van hoofdpijn die vaak verward wordt met migraine. Ze wordt gekenmerkt door vage pijn, en de patiënt voelt als het ware ee...

Lees verder
Clusterhoofdpijn 11 07 2018
Migraine
Clusterhoofdpijn

De meest ernstige vorm van hoofdpijn

Clusterhoofdpijn is de meest ernstige vorm van hoofdpijn. Het komt veel minder vaak voor dan migraine. Clusterhoofdpijn wordt ekenm...

Lees verder
Chronische migraine 11 07 2018
Migraine
Chronische migraine

Bij sommige patiënten neemt de frequentie van de migraine mettertijd toe en wordt de migraine chronisch. We spreken van chronische migraine als iemand meer dan 15 dagen p...

Lees verder

OPINIEPEILING

Voor mijn migraineaanvallen zocht ik reeds hulp bij:

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER

ZIEKTES

Medipedia facebook