Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Multipel myeloom


GETUIGENISSEN

Multipel myeloom: hoop voor de patiënten

Multipel myeloom: hoop voor de patiënten

Prof. Chantal Doyen, diensthoofd hematologie verbonden aan het CHU UCL Namur\*

De voorbije jaren is de levensverwachting van mensen met multipel myeloom flink gestegen dankzij de enorme vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek. 

Hoe is de levensverwachting van myeloompatiënten de voorbije jaren geëvolueerd?

De levensverwachting is sterk gestegen. Er wordt heel actief onderzoek gedaan naar myelomen. Nationale en internationale groepen van artsen en onderzoekers (zoals HOVON en IFM) werken samen om meer inzicht te krijgen in de ziekte en de mechanismen ervan in de hoop er zo vat op te krijgen. Er lopen heel wat klinische studies om de beste therapeutische strategieën te ontwikkelen en te bekrachtigen.

Het gamma behandelingen voor myelomen is dan ook heel divers en wordt nog regelmatig uitgebreid.

De huidige geneesmiddelen zijn ook veel doeltreffender dan pakweg vijftien jaar geleden. Onze doelstelling op dit moment is om een zo volledig mogelijke remissie te verkrijgen (afname of zelfs het volledig verdwijnen van de klachten) voor een zo lang mogelijke periode.

Welke grote ontwikkelingen hebben zich in het domein van de behandelingen voltrokken?

Tussen 1980 en de beginjaren van dit millennium werd er vooral vooruitgang geboekt in de transplantaties van eigen beenmerg. Het voordeel van dit soort transplantaties is dat er vaker een volledige respons is op de behandeling en de tekenen en symptomen van het myeloom dus volledig verdwijnen. De levensverwachting van mensen die dergelijke transplantatie ondergaan, stijgt. Maar alleen patiënten jonger dan 65 jaar komen voor deze behandeling in aanmerking, slechts een klein percentage dus van de mensen met deze ziekte.

Sindsdien zijn er andere therapeutische vorderingen gemaakt waarmee ook oudere patiënten geholpen kunnen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van immunomodulerende geneesmiddelen. In combinatie met de traditionele behandeling kunnen die de overlevingskansen van patiënten boven de 65 jaar aardig doen stijgen.

Er zijn ook nieuwe geneesmiddelen bijgekomen …

Dat klopt. Het gamma van de proteasoomremmers en immunomodulerende medicijnen is uitgebreid. De doeltreffendheid van deze geneesmiddelen is eerst bestudeerd bij recidieven en gevallen van refractair myeloom (geen respons op de behandeling). Later is ook onderzoek gedaan om na te gaan in hoeverre deze nieuwe medicijnen konden worden ingezet in de eerstelijnszorg. Elke keer bleken ze efficiënter te zijn dan de standaardbehandelingen. Intussen worden ze gebruikt in de eerstelijnszorg bij patiënten die niet in aanmerking komen voor transplantatie van eigen beenmerg.

Hoe zullen de behandelingen van myeloom er in de toekomst uitzien?

De komst van de nieuwe generatie proteasoomremmers is een interessante nieuwigheid voor de patiënten. Voor sommige patiënten zijn ze in België al te krijgen, voor andere zitten ze nog in de ontwikkelingsfase.

We verwachten ook heel veel van de ontwikkeling van de zogenaamde monoklonale antistoffen. Dat zijn stoffen die lijken op de antilichaampjes die we zelf produceren als een  ziekteverwekker ons aanvalt. De monoklonale antistoffen hechten zich aan bepaalde eiwitten op de buitenkant van de plasmocyten of plasmacellen. Dit activeert het afweersysteem van de patiënt, dat de kankercellen dan vernielt. Bij het mulptipel myeloom worden deze monoklonale antistoffen ingezet in combinatie met andere medicijnen. Al deze nieuwe therapeutische strategieën zullen enorme voordelen meebrengen voor de patiënten!

U ziet het, we krijgen almaar meer inzicht in het myeloom en zijn mechanismen, waardoor de ziekte steeds beter te behandelen is. En dat alles dankzij het klinisch onderzoek uitgevoerd door groepen als het IFM. De patiënten worden trouwens aangespoord om deel te nemen aan de klinische studies.

Het is in ieder geval heel belangrijk dat patiënten inzicht krijgen in hun ziekte, de behandelingen en de vorderingen van het onderzoek in dit domein. Patiëntenverenigingen (Mymu, af3m, CMP Vlaanderen enz.) spelen hierbij een heel belangrijke rol.

*Ook voorzitter van het ‘Myeloma Committee van de Belgian Hematology Society’ (BHS) en lid van de ‘Intergroupe Francophone du Myélome’ (IFM)

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Multipel myeloom: betere prognose dankzij biomarkers 31 01 2019
Multipel myeloom
Multipel myeloom: betere prognose dankzij biomarkers

De term ‘biomarkers’ verwijst naar informatie over de patiënt, zoals bloedafwijkingen, onregelmatigheden die dankzij medische beeldvorming aan het licht komen of bijzonderheden o...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

De symptomen van myeloom aanpakken 07 02 2017
Multipel myeloom
De symptomen van myeloom aanpakken

Botletsels en -pijnen

  • Zeer vaak worden pijnstillers, meestal op basis van morfine, voorgeschreven om de pijn te verzachten. Dat is een van de pijlers van de behandeling v...

Lees verder
Bijwerkingen van de behandelingen 07 02 2017
Multipel myeloom
Bijwerkingen van de behandelingen

Net als alle kankerbehandelingen kan de medicatie die gebruikt wordt om myeloom te bestrijden bijwerkingen veroorzaken. Deze bijwerkingen zijn afhankelijk van de toegediende produc...

Lees verder
De therapeutische strategie 06 02 2017
Multipel myeloom
De therapeutische strategie

Strategie bij jonge patiënten

Bij jonge patiënten wordt gewoonlijk de volgende therapeutische strategie gehanteerd:

  • inductietherapie, met drie of vier cycli van elk drie...

Lees verder
Stamceltransplantatie 06 02 2017
Multipel myeloom
Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie is erop gericht de remissiefase te verlengen. Het gaat om een bijzonder krachtige behandeling, die de kankercellen in grotere mate kan vernietigen, maar die d...

Lees verder
Proteasoominhibitoren 06 02 2017
Multipel myeloom
Proteasoominhibitoren

Proteasoom regelt en recycleert de eiwitten in de cellen. Door proteasoom te verhinderen worden de cellen afgesneden van hun bestaansmiddelen, waardoor ze afsterven. Kankercellen z...

Lees verder
Immunomodulatoren (IMID's) 06 02 2017
Multipel myeloom
Immunomodulatoren (IMID's)

IMID's zijn erop gericht de groei en de reproductie van kankercellen te blokkeren door:

  • angiogenese (vorming van nieuwe bloedvaten die de tumor van zuurstof en voedingsstof...

Lees verder

OPINIEPEILING

U hebt de diagnose “multipel myeloom” gekregen. Bent u vertrouwd met deze ziekte?

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook