Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Multipel myeloom


GETUIGENISSEN

Multipel myeloom: vandaag hogere slaagkansen bij herval

Multipel myeloom: vandaag hogere slaagkansen bij herval

Prof. Michel Delforge, kliniekhoofd hematologie UZ Leuven en voorzitter Leuvens Kankerinstituut

Multipel myeloom is een kwaadaardige ziekte van het beenmerg. Het komt frequent voor dat de patiënt hervalt na een eerste behandeling. Er zijn echter ook dan nog behandelingen mogelijk dankzij nieuwe medicatie die sinds kort te verkrijgen is.

Waarom is er bij multipel myeloom een grote kans op herval?

“Het laatste decennium is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van multipel myeloom, maar slechts een kleine minderheid van de patiënten geneest volledig. Bij velen komt de ziekte na verloop van tijd terug. Dat komt doordat kwaadaardige cellen achterblijven in het lichaam en zich weer beginnen te verspreiden. Vandaag is er onvoldoende gekend rond de onderliggende oorzaak van dit frequent voorkomen van herval.”

Is er bij herval nog een behandeling mogelijk?

“Absoluut! Enerzijds zijn er de standaardbehandelingen, zoals chemotherapie en bestraling voor lokale letsels. Maar de laatste jaren is er nieuwe medicatie op de markt gekomen die bij herval zeer goede resultaten geven. Het gaat om de nieuwe proteasoomremmers (carfilzomib of ixazomib), nieuwere immunomodulerende medicijnen (IMiD’s), zoals lenalidomide en pomalidomide,  monoklonale antilichamen (daratumumab of elotuzumab) of histone deacetylase inhibitoren (panobinostat). Die medicijnen werken via verschillende mechanismen, maar kunnen ook worden gecombineerd.”

Zijn de vooruitzichten voor een patiënt in herval de laatste jaren dan verbeterd?

“Zeer zeker! De standaardbehandeling bij herval bestond vroeger meestal uit toediening van een combinatie met enerzijds lenalidomide (IMID) of anderzijds bortezomib (eerste generatie proteasoomremmer) met cortisone. Maar sinds twee jaar is er een revolutie opgetreden in de behandeling van multipel myeloom dankzij het gebruik van combinaties van lenalidomide of bortezomib en cortisone met een derde product, het gaat dan om een van de nieuwe proteasoomremmers of monoklonale antilichamen dat hieraan wordt toegevoegd. Uit betrouwbare, wetenschappelijke studies blijkt dat zulke combinatie van drie medicijnen veel beter werkt. In België worden deze combinaties terugbetaald en kunnen wij deze medicijnen voorschrijven bij patiënten die hervallen van multipel myeloom na hun eerste behandeling. De ziekte blijft zo langer onder controle en de levensverwachting van de patiënt verhoogt.”

Hervallen van kanker is altijd moeilijk. Hoe kan men de patiënt best helpen?

“Dat is een zeer moeilijke vraag. Iedereen reageert anders wanneer hij te horen krijgt dat hij een ongeneeslijke ziekte heeft. In ons ziekenhuis krijgt iedere kankerpatiënt psychosociale ondersteuning. Ook kan de ziekte zeer veel uiteenlopende symptomen geven (botaantasting, nierschade, verhoogde kans op infecties, bloedarmoede, ...), waardoor ook de ondersteunende zorg zeer belangrijk is om ziektesymptomen te verlichten. Tot slot is het cruciaal dat er gestreefd wordt naar een behandeling die heel goed verdragen wordt door de patiënt, zodat de levenskwaliteit zo optimaal mogelijk blijft.”

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Multipel myeloom: betere prognose dankzij biomarkers 31 01 2019
Multipel myeloom
Multipel myeloom: betere prognose dankzij biomarkers

De term ‘biomarkers’ verwijst naar informatie over de patiënt, zoals bloedafwijkingen, onregelmatigheden die dankzij medische beeldvorming aan het licht komen of bijzonderheden o...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

De symptomen van myeloom aanpakken 07 02 2017
Multipel myeloom
De symptomen van myeloom aanpakken

Botletsels en -pijnen

  • Zeer vaak worden pijnstillers, meestal op basis van morfine, voorgeschreven om de pijn te verzachten. Dat is een van de pijlers van de behandeling v...

Lees verder
Bijwerkingen van de behandelingen 07 02 2017
Multipel myeloom
Bijwerkingen van de behandelingen

Net als alle kankerbehandelingen kan de medicatie die gebruikt wordt om myeloom te bestrijden bijwerkingen veroorzaken. Deze bijwerkingen zijn afhankelijk van de toegediende produc...

Lees verder
De therapeutische strategie 06 02 2017
Multipel myeloom
De therapeutische strategie

Strategie bij jonge patiënten

Bij jonge patiënten wordt gewoonlijk de volgende therapeutische strategie gehanteerd:

  • inductietherapie, met drie of vier cycli van elk drie...

Lees verder
Stamceltransplantatie 06 02 2017
Multipel myeloom
Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie is erop gericht de remissiefase te verlengen. Het gaat om een bijzonder krachtige behandeling, die de kankercellen in grotere mate kan vernietigen, maar die d...

Lees verder
Proteasoominhibitoren 06 02 2017
Multipel myeloom
Proteasoominhibitoren

Proteasoom regelt en recycleert de eiwitten in de cellen. Door proteasoom te verhinderen worden de cellen afgesneden van hun bestaansmiddelen, waardoor ze afsterven. Kankercellen z...

Lees verder
Immunomodulatoren (IMID's) 06 02 2017
Multipel myeloom
Immunomodulatoren (IMID's)

IMID's zijn erop gericht de groei en de reproductie van kankercellen te blokkeren door:

  • angiogenese (vorming van nieuwe bloedvaten die de tumor van zuurstof en voedingsstof...

Lees verder

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook