Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Zoek resultaten


Query: Cancer du poumon is 19 keer gevonden


Article

LONGKANKER

ALK+ longkanker: een kanker bij niet-rokers of occasionele rokers

Wat is ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)?

ALK is een receptor voor groeifactoren in bepaalde menselijke weefsels. Bij bepaalde niet-kleincellige longkankers is de functi...

LONGKANKER

Immunotherapie

Het immuunsysteem

Normaal gezien verdedigt het immuunsysteem ons lichaam door ‘vreemde’ stoffen te bestrijden: virussen, bacteriën, getransplanteerde cellen, kankercell...

LONGKANKER

Radiotherapie tegen longkanker

Radiotherapie betekent het bestralen van de longtumor om deze te vernietigen of te verkleinen. Ook aangrenzende lymfeknopen of metastasen van de tumor kunnen worden be...

LONGKANKER

De symptomen van longkanker

Bepaalde symptomen zijn meer typisch voor longkanker, hoewel ze ook nog bij andere aandoeningen kunnen voorkomen:

  • Hoesten: meestal gaat het om een vervelende prik...

LONGKANKER

Longkanker: prognose en overlevingskansen

De behandeling is veel verbeterd

Hoewel longkanker een levensbedreigende ziekte is, moet men zeker de moed niet verliezen als de diagnose van longkanker wordt gesteld...

LONGKANKER

Palliatieve behandelingen

Het lijden verzachten

Wanneer de kanker ongeneeslijk wordt, is de behandeling meer en meer gericht op het verzachten van het lijden: dit is de palliatieve behandelin...

LONGKANKER

Chemotherapie tegen longkanker

Chemotherapie: doeltreffend in het hele lichaam

Bij chemotherapie worden geneesmiddelen toegediend die de kankercellen doden of de vermenigvuldiging ervan verhinderen....

LONGKANKER

Nieuwe geneesmiddelen tegen longkanker

Er bestaan ook zogenaamde doelgerichte behandelingen tegen kanker. Ze zijn bestemd voor patiënten van wie de kankercellen specifieke genetische kenmerken vertonen, in het...

LONGKANKER

Chirurgie tegen longkanker

Beginnende longkanker
 

Eén van de basisbehandelingen van beginnende longkanker is de operatieve verwijdering van de longtumor. Afhankelijk van de grootte en het aa...

LONGKANKER

Symptomen in het beginstadium van longkanker

In het begin is de longkanker nog te klein om waarneembare symptomen te geven. Soms wordt de tumor dan ook bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij een controleonderzoek...

LONGKANKER

De symptomen van metastasen

Een kwaadaardige kanker kan uitzaaiien en/of metastaseren. In geval van uitzaaiingen (of metastasen), kunnen er symptomen en klachten optreden in andere delen van het...

LONGKANKER

Andere oorzaken van longkanker

Zware metalen
 

Hoewel zeldzamer, zijn er nog een aantal andere oorzaken van longkanker. Bijvoorbeeld, iemand die beroepshalve veel in contact komt met zware metale...

LONGKANKER

Aanvullende onderzoeken

CT-scan en beeldvorming met magnetische resonantie

Een scan en beeldvorming met magnetische resonantie zijn meer gespecialiseerde beeldvormingsonderzoeken. Men doet er...

LONGKANKER

Onderzoek van de longfunctie

Gezien de meeste longkankerpatiënten (ex-)rokers zijn, hebben ze vaak ook andere longproblemen zoals chronische bronchitis of emfyseem. De longarts zal dan ook een gr...

LONGKANKER

Diagnose van longkanker: de eerste onderzoeken

Zoeken naar de symptomen

Wanneer iemand een arts raadpleegt met klachten die mogelijk op longkanker wijzen of met een verhaal over chronisch roken, zal de arts eerst ee...

LONGKANKER

Waarom en hoe stoppen met roken?

Longkanker voorkomen
 

Om het risico op longkanker te vermijden, niet alleen bij de roker, maar ook bij de mensen die met hem samenleven, is het zeer belangrijk te...

LONGKANKER

\- Longkanker en roken

Sigaretten als belangrijkste oorzaak van longkanker

Zowat 85% van alle longkankers wordt veroorzaakt door roken. Roken veroorzaakt niet alleen longkanker, maar ook...

LONGKANKER

Wat is longkanker?

Gezonde cellen worden kankercellen

Longkanker is een ernstige aandoening van de longen. Een longtumor ontstaat wanneer bepaalde longcellen niet meer normaal functioner...

LONGKANKER

Twee typen longkanker

Kleincellige longkanker

Kleincellige longkanker komt voor bij ongeveer 15% van de longkankerpatiënten. Hij bestaat uit kleine cellen die bijzonder snel delen. De tumo...

  • «
  • »

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook