Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Baarmoederhalskanker


GETUIGENISSEN

Baarmoederhalskanker met metastasen: welke oplossingen?

Baarmoederhalskanker met metastasen: welke oplossingen?

Dr. Christine Gennigens, medisch oncoloog aan het CHU in Luik.

Als de baarmoederhalskanker zich verspreidt in andere lichaamsdelen kan men de patiënte diverse behandelmogelijkheden voorstellen. 

Hoe verspreidt baarmoederhalskanker zich?

“In de eerste plaats heeft baarmoederhalskanker de neiging om door te groeien in de weefsels en organen rond de baarmoederhals, zoals de vagina, de baarmoeder, de blaas en de endeldarm … Vervolgens verspreidt hij zich vaak naar de lymfeklieren in de omgeving van de baarmoederhals. Tot slot kunnen uitzaaiingen ontstaan in verder afgelegen klieren en andere organen. Zo worden de longen het vaakst getroffen, maar daarnaast vindt men ook metastasen in andere organen en weefsels (lever, botten, buikvlies …).”

Wat zijn de behandelmogelijkheden?

“Die hangen af van de mate waarin de kanker zich verspreid heeft. Bij metastasen in de klieren rond de baarmoederhals kan men radiotherapie overwegen, al dan niet voorafgegaan door een chirurgische ingreep (bij een sterk gelokaliseerde klier). Bij uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam, zoals in de longen of elders, biedt chemotherapie een mogelijkheid. Sinds kort kan die worden toegepast in combinatie met een doelgerichte therapie op basis van de monoklonale antilichamen bevacizumab (een medicijn dat de groei van nieuwe bloedvaten in de tumor, en bijgevolg zijn groei blokkeert).”

Welke voordelen bieden monoklonale antilichamen?

“Chemotherapie waarbij tevens bevacizumab wordt toegepast, zorgt in de eerste plaats voor een aanzienlijke verbetering van de overleving. Bovendien is het responspercentage groter, anders gezegd, de behandeling is doeltreffender voor grotere, hinderlijke of pijnlijke tumormassa’s. Vervolgens hebben diverse subgroepen van patiënten baat bij deze behandeling, zelfs degenen die eerder al radiotherapie kregen – doorgaans bieden dergelijke patiënten meer weerstand aan andere behandelingen. Omdat dit geneesmiddel sinds geruime tijd gebruikt wordt bij de behandeling van andere ziektebeelden kent men de bijwerkingen goed en kan men ze ook beter aanpakken.”

Wat moet men doen als de kanker opnieuw uitzaait?

“Als een gemetastaseerde kanker een tweede keer uitzaait, heeft men jammer genoeg minder behandelmogelijkheden. In dat stadium zal men de patiëntes die dat kunnen en willen eerder betrekken bij klinische studies om nieuwe behandelmogelijkheden uit te testen, zoals immunotherapie. Immunotherapie is een veelbelovende methode. Zo hebben kankers die verband houden met een virus – zoals baarmoederhalskanker, dat in 95% van de gevallen gelinkt is aan het Humaan Papilloma Virus (HPV) – baat bij die behandeling, omdat de respons goed is. Maar toch moeten we benadrukken dat we momenteel nog in het stadium van de klinische studies zitten.”

Bestaan er behandelbeperkingen voor bepaalde patiëntes?

“De keuze van de behandeling hangt af van verschillende parameters: de leeftijd van de patiënte, haar algemeen gezondheidstoestand, de aanwezigheid van eventuele comorbiditeiten (zoals hartproblemen), de graad van autonomie van de patiënte, haar cognitieve vermogens … De meeste patiëntes kunnen echter wel chemotherapie krijgen. Voor de klinische studies zijn de inclusiecriteria bijzonder streng: de algemene gezondheidstoestand van de patiënte moet behoorlijk zijn, en dat geldt ook voor haar bloedtesten, haar nierfunctie en haar leverfunctie.”

Deel en print dit artikel


NIEUWS

WHO: één dosis vaccin biedt solide bescherming tegen HPV 21 04 2022
Baarmoederhalskanker
WHO: één dosis vaccin biedt solide bescherming tegen HPV

De experten evalueerden de afgelopen jaren het bewijs dat een eenmalige dosis een vergelijkbare doeltreffendheid biedt als de twee- of driedoseringsschema's. Dit zou een doorbraak...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Papillotest: thuisscreening op het HPV 18 11 2014
Baarmoederhalskanker
Papillotest: thuisscreening op het HPV

Baarmoederhalskanker opsporen gebeurde tot voor kort enkel op basis van een uitstrijkje dat tijdens een gynaecologisch onderzoek werd genomen. Het uitstrijkje werd daarna onder de...

Lees verder
Het vaccin tegen baarmoederhalskanker 29 06 2012
Baarmoederhalskanker
Het vaccin tegen baarmoederhalskanker

Werking van de vaccins

Baarmoederhalskanker wordt door bepaalde papillomavirusstammen veroorzaakt. Daarom kan de kanker gedeeltelijk vermeden worden door een vaccin. Twee belangri...

Lees verder
Behandelingen baarmoederhalskanker 29 06 2012
Baarmoederhalskanker
Behandelingen baarmoederhalskanker

Cryotherapie, LEEP en laser

Dankzij de opsporing via een uitstrijkje kan de ziekte nog in een precancereus stadium behandeld worden, dus vooraleer ze evolueert tot baarmoederhalsk...

Lees verder
Opsporing van baarmoederhalskanker 29 06 2012
Baarmoederhalskanker
Opsporing van baarmoederhalskanker

Weinig of geen symptomen

Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich dikwijls over een vrij lange periode. Tussen de eerste letsels en de werkelijke kanker kan er 10 tot 15 jaar voorbij g...

Lees verder
Risicofactoren voor baarmoederhalskanker 29 06 2012
Baarmoederhalskanker
Risicofactoren voor baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door bepaalde papillomavirusstammen die bij seksuele betrekkingen overgedragen worden. Deze frequente HPV’s veroorzaken echter niet bij alle...

Lees verder
Papillomavirus: min of meer kwaadaardige genotypes 29 06 2012
Baarmoederhalskanker
Papillomavirus: min of meer kwaadaardige genotypes

De HPV’s met hoog risico

Er bestaan meerdere soorten papillomavirussen of HPV (Human Papillomavirus). Onder de 120 papillomavirussen die vandaag geïdentificeerd zijn, houden 18 gen...

Lees verder

OPINIEPEILING

Ik wil mijn dochter beschermen tegen baarmoederhalskanker, maar zij wil zich niet laten inenten.

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook