Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Bipolaire stoornis


GETUIGENISSEN

Levenskwaliteit tussen twee bipolaire crisissen in

Levenskwaliteit tussen twee bipolaire crisissen in

Dr. Daniel Souery, psychiater bij Psy Pluriel

Een bipolaire stoornis kan een zware tol eisen van het sociale leven van de patiënten. Interview met dr. Daniel Souery, een psychiater gespecialiseerd in deze ziekte.

Kunnen mensen met een bipolaire stoornis tussen de fases in een ‘normaal’ leven leiden?

Ik blijf ervan overtuigd dat het mogelijk is, zodra de juiste diagnose is gesteld en een totaalaanpak voor de bipolaire stoornis wordt gevolgd. Dat gaat dan om een geneesmiddelenbehandeling, maar ook om grondige psychotherapie ter aanvulling. Onder deze voorwaarden slagen heel wat patiënten erin een volstrekt normaal gezins-, beroeps- en sociaal leven te leiden. Helaas geldt dat niet voor iedereen.

Wat zijn mogelijke problemen?

Sommige bipolaire patiënten blijven last hebben van restsymptomen tussen de episodes in, bijvoorbeeld depressieve stemming, lichtgeraaktheid, opvliegendheid of impulsiviteit. Ze kunnen ook cognitieve problemen ondervinden (geheugen-, aandachts- of concentratieproblemen) door de ziekte zelf of door de behandeling. Die patiënten hebben dan moeite om zich te concentreren of om actief te zijn. Dat maakt het dagelijkse leven erg lastig.

De gevolgen van een bipolaire stoornis kunnen ook zwaar te dragen zijn. Als de relatie met het werk of het gezin wordt verbroken, is het voor de patiënt moeilijk om zijn leven opnieuw op te bouwen. Zelfs als de ziekte gestabiliseerd is, blijft de patiënt de gevolgen dragen van de schade die tijdens voorbije crisissen is aangericht.

Hoe kan psychotherapie een bipolaire patiënt helpen?

Dergelijke therapie kan in de eerste plaats steun bieden in moeilijke situaties. Daarnaast kunnen bepaalde problemen ook ten gronde worden aangepakt (problemen in het gezin, de relatie, zelfvertrouwen...) die de ontwikkeling van de ziekte in de hand hebben gewerkt. Met therapie kan het risico op relaps ook worden verkleind, en de kwaliteit van het dagelijkse leven worden verbeterd. Vaak is een bipolaire stoornis en de extreme stemmingswisselingen die ermee gepaard gaan, een 'symptoom' van existentiële problemen. In combinatie met de medische behandeling moeten die problemen worden aangekaart in een psychotherapie.

Deel en print dit artikel


UW FAVORIETE ITEMS

Bipolaire stoornis: wie raadplegen? 16 04 2012
Bipolaire stoornis
Bipolaire stoornis: wie raadplegen?

De oorzaken van een bipolaire stoornis zijn complex: genetische kwetsbaarheid, neurobiologische veranderingen, psychosociale factoren enz. Daarom moet ook de aanpak multidisciplina...

Lees verder
Psychotherapie en bipolaire stoornis 16 04 2012
Bipolaire stoornis
Psychotherapie en bipolaire stoornis

Doelstellingen van psychotherapie

Mensen met een bipolaire stoornis kampen met aanzienlijk psychologisch lijden. Dankzij psychotherapie kunnen patiënten zich beter voelen en mind...

Lees verder
Bipolaire stoornis: levensstijl aanpassen 16 04 2012
Bipolaire stoornis
Bipolaire stoornis: levensstijl aanpassen

Crisissen kunnen spontaan opduiken, maar er zijn wel bepaalde factoren die de kans daarop vergroten. Bepaalde leefgewoontes kunnen daarom het risico op een relaps van een bipolaire...

Lees verder
Bipolaire stoornis begrijpen om relaps te voorkomen 16 04 2012
Bipolaire stoornis
Bipolaire stoornis begrijpen om relaps te voorkomen

Patiënt: actieve partner in de behandeling

Om de kans op een geslaagde behandeling en het uitblijven van een relaps te verhogen, is het cruciaal dat de patiënt en zijn of haar omge...

Lees verder
Bipolaire stoornis: wanneer is het tijd voor een ziekenhuisopname? 16 04 2012
Bipolaire stoornis
Bipolaire stoornis: wanneer is het tijd voor een ziekenhuisopname?

Tijdens de manische fase is een ziekenhuisopname meestal gerechtvaardigd. Die toestand kan verwoestende gevolgen hebben voor het leven van de patiënt. Een ziekenhuisopname kan da...

Lees verder
Langetermijnbehandeling voor een bipolaire stoornis 16 04 2012
Bipolaire stoornis
Langetermijnbehandeling voor een bipolaire stoornis

Levenslang stemmingsstabilisatoren

Onafhankelijk van de manische of depressieve fasen moeten mensen met een bipolaire stoornis een behandeling volgen om een relaps te voorkomen....

Lees verder

OPINIEPEILING

Waardoor schakelt u over van een manische naar een depressieve fase of omgekeerd?

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook