Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Zoek resultaten


Query: TDAH is 30 keer gevonden


Article

ADHD

Impulsbeheersing en impulsiviteit

Onze impulsen onder controle houden

Om in groep te kunnen functioneren, moeten we af en toe onze verbale of motorische reacties kunnen afremmen (inhiberen) en beheersen...

ADHD

Relatie- en gezinsproblemen

Volwassen ADHD-ers zijn vaak gepassioneerde, enthousiaste en gevoelige mensen, maar het is vaak niet makkelijk om ze te volgen! Ze zijn als de dood voor routine en stel...

ADHD

ADHD-symptomen bij volwassenen

Wisselende evolutie

Ongeveer een derde van de ADHD-kinderen zullen niet meer hyperactief zijn op volwassen leeftijd, misschien omdat de symptomen verdwenen zijn m...

ADHD

Bijkomende ADHD-stoornissen bij kinderen

Leerstoornissen

ADHD gaat vaak gepaard met leesstoornissen (dyslexie) en schrijfstoornissen (dysgrafie en dysorthografie), ook al is het er niet altijd de oorzaak...

ADHD

ADHD-symptomen bij adolescenten

Soms blijven de problemen duren na de adolescentie

Vroeger werd vaak beweerd dat ADHD met de jaren geleidelijk verdwijnt. Vandaag staat echter vast dat bijna 2/3 van al...

ADHD

Compenseren van de stoornissen

Hyperactieve patiënten ontwikkelen vaak onbewust allerlei compensatiemechanismen, die positief kunnen zijn.

Sommigen worden heel strikt en punctueel, om hun aandachtss...

ADHD

ADHD-symptomen bij kinderen

Hyperactiviteit

Hyperactiviteit is het meest 'zichtbare' symptoom van ADHD. Kinderen met ADHD kunnen onmogelijk stilzitten (aan tafel, in de klas...) en 'switc...

ADHD

Geassocieerde psychische problemen

Daarnaast wordt ADHD tijdens de volwassenheid ook en vooral gekenmerkt door een hele reeks geassocieerde problemen. Bijna twee op de drie hyperactieve volwassenen k...

ADHD

De basis van de behandeling

Een multidisciplinaire en multimodale aanpak

Bij de behandeling van ADHD moeten verschillende professionals de krachten bundelen. De patiënt moet bij het 'therapeut...

ADHD

Is methylfenidaat een drug?

Nee. Methylfenidaat veroorzaakt geen verslaving of gewenning. Plots stoppen met het geneesmiddel veroorzaakt geen ontwenningsverschijnselen, zoals bij alcohol of ze...

ADHD

Methylfenidaat

Een symptomatische behandeling

Methylfenidaat is het meest gebruikte geneesmiddel bij de behandeling van ADHD. Van de centrale stimulantia is het ook het meest onde...

ADHD

Wanneer zijn geneesmiddelen nodig?

Geneesmiddelen zijn aangewezen bij ADHD als de patiënt ook veel moeite heeft om te functioneren op school, op het werk, in het gezin... De geneesmiddelenbehandeling...

ADHD

Voedingsaanpak

Volgens sommige auteurs is ADHD te wijten aan een onevenwichtige voeding. Dat klopt echter niet. Wel veroorzaakten Engelse specialisten opschudding toen ze in een studi...

ADHD

Methylfenidaat: verschillende vormen

Kortwerkend

Een kenmerk van methylfenidaat is dat de stof snel in het bloed wordt opgenomen, snel werkt en ook snel weer afgebroken wordt. Het werkt niet langer dan 3 tot...

ADHD

De gevolgen op school en in het gezin

De school als signaal dat er iets misloopt

ADHD wordt vooral gediagnosticeerd op school. De school is immers de eerste gestructureerde omgeving waar het kind soms...

ADHD

Amfetamine-achtigen: dexamfetamine

Een andere mogelijke behandeling van ADHD is die met dexamfetamine. Het is minder onderzocht dan methylfenidaat maar zou eveneens de symptomen van hyperactiviteit ver...

ADHD

Andere geneesmiddelen

Als stimulantia niet werken, bijwerkingen veroorzaken of gecontraindiceerd zijn, kunnen andere geneesmiddelen nuttig zijn.

Die zijn ook te overwegen als bijkomende aand...

ADHD

Atomoxetine

Atomoxetine is sinds 2006 op de Belgische markt als behandeling voor ADHD, maar wordt niet terugbetaald.

Het is een noradrenaline-heropnameremmer en werkt dus op een an...

ADHD

Psycho-therapie

Psychoeducatie

ADHD-patiënten moeten altijd begeleid worden, zeker als ze een geneesmiddel nemen. Psychoeducatie is de meest aangewezen vorm van psychotherapie. Een...

ADHD

ADHD: een genetische aandoening

Een familiaal gebonden ziekte

ADHD is familiaal gebonden. Eerstegraadsverwanten van ADHD-patiënten (kinderen, broers en zussen, vaders of moeders) lopen 4 tot 10 keer...

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook