Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Acute myeloïde leukemie


Sommaire

Acute myeloïde leukemie: nieuwe behandelingen

Acute myeloïde leukemie

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker en kanker van het beenmerg.

Per jaar krijgen in België ongeveer 500 personen de diagnose van AML, in het bijzonder oudere mensen. De gemiddelde leeftijd bij de diagnose bedraagt inderdaad 63 tot 64 jaar. Zoals de naam aangeeft, evolueert acute myeloïde leukemie zeer snel – het is bijgevolg zeer belangrijk om de ziekte zo snel mogelijk te behandelen.

Door recent onderzoek heeft men een beter inzicht in deze ziekte verkregen en slaagt men er eveneens in om nieuwe behandelingen te ontwikkelen.NIEUWS

September, sensibiliseringsmaand voor bloedkanker 01 09 2021
Acute myeloïde leukemie
September, sensibiliseringsmaand voor bloedkanker

Er wordt weinig over gepraat, vermoedelijk omdat er minder grootschalige preventiecampagnes zijn voor bloedkankers dan voor andere bepaalde soorten kanker die gepaard gaan met zoge...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Conséquences des traitements 18 08 2021
Acute myeloïde leukemie
Conséquences des traitements

De totale duur van een AML-behandeling, zowel de inductie- als de consolidatietherapie, varieert tussen de 6 maanden en 1 jaar. De lengte van de behandeling hangt af van het type A...

Lees verder
Quid après le traitement 18 08 2021
Acute myeloïde leukemie
Quid après le traitement

Acute myeloïde leukemie (AML)-patiënten blijven een lange periode onder toezicht van hun arts, tot lang na het einde van de behandeling. Hoe de nazorg eruit zit hangt af van de ind...

Lees verder
Rechute et LMA ne répondant pas aux traitements 18 08 2021
Acute myeloïde leukemie
Rechute et LMA ne répondant pas aux traitements

Resistentie tegen AML-behandelingen blijft één van de grootste uitdagingen11. Ook herval na remissie komt vaak voor.

De behandeling in beide gevallen bestaat doorgaans uit agre...

Lees verder
Rémission 18 08 2021
Acute myeloïde leukemie
Rémission

Het doel van de behandeling van AML is het bekomen van complete remissie.
In de strikte zin van het woord betekend remissie dat het bloed en beenmerg van AML-patiënten vrij zijn v...

Lees verder
Greffe de moelle osseuse 18 08 2021
Acute myeloïde leukemie
Greffe de moelle osseuse

Bij een beenmergtransplantatie, ook wel stemceltherapie genoemd, wordt het zieke beenmerg met abnormale myeloblasten vervangen door gezond beenmerg. De gezonde beenmergcellen kunne...

Lees verder
Thérapies ciblées 18 08 2021
Acute myeloïde leukemie
Thérapies ciblées

Samen met de steeds snellere evolutie van wetenschappelijke onderzoek en de vooruitgang op vlak van genetische analyses, wordt er ook vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van ni...

Lees verder

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook