Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Immune trombopenie


Sommaire

Immune trombopenie: Als de bloedplaatjes tekortschieten …

Immune trombopenie

Primaire immune trombopenie of trombocytopenie (oude benaming: idiopathische trombocytopenische purpura, afgekort ITP) is een zeldzame aandoening die bij minder dan 5 mensen per 100.000 voorkomt. Om een nog onbekende reden maken deze mensen antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes (trombocyten). Daardoor ontstaat een tekort (penie) aan bloedplaatjes. Onder een bepaalde bloedplaatjesdrempel stijgt de kans op bloedingen. Primaire immune trombopenie kan soms een kortstondige ziekte zijn als het bloedplaatjesaantal normaliseert. Soms blijft het bloedplaatjesaantal echter laag of verloopt de ziekte met opstoten.UW FAVORIETE ITEMS

De verschillende behandeling van immune trombopenie 17 12 2014
Immune trombopenie
De verschillende behandeling van immune trombopenie

Transfusie van bloedplaatjes

Transfusie van bloedplaatjes is alleen zinvol in geval van belangrijke bloeding of bij een dringende heelkundige ingreep, samen met corticoïden (afg...

Lees verder
Doel van de behandeling van immune trombopenie 17 12 2014
Immune trombopenie
Doel van de behandeling van immune trombopenie

Het doel van de behandeling bij immune trombopenie is het verhinderen van bloedingscomplicaties. Bij het kiezen van de behandeling maakt men een onderscheid tussen patiënten die...

Lees verder
Hoe wordt de diagnose van immune trombopenie gesteld? 17 12 2014
Immune trombopenie
Hoe wordt de diagnose van immune trombopenie gesteld?

Bloedafname

Bij symptomen die aan immune trombopenie doen denken, zal de arts een telling van het aantal bloedplaatjes in het bloed vragen. Tegelijkertijd vraagt hij na te ga...

Lees verder
Wat zijn de symptomen van immune trombopenie? 17 12 2014
Immune trombopenie
Wat zijn de symptomen van immune trombopenie?

Purpura: kleine bloedingen in de huid

Purpura zijn spontane onderhuidse bloeduitstortingen en een frequent symptoom van primaire immune trombopenie. Het zijn kleine puntbloedi...

Lees verder
Wat zijn de oorzaken van immune trombopenie? 17 12 2014
Immune trombopenie
Wat zijn de oorzaken van immune trombopenie?

Infecties en vaccinaties bij kinderen

Het woord 'idiopathisch' in de oude benaming van immune trombopenie betekent dat de oorzaak van de ziekte niet gekend is. Nu weet men dat de...

Lees verder
Hoe evolueert primaire immune trombopenie? 17 12 2014
Immune trombopenie
Hoe evolueert primaire immune trombopenie?

Van voorbijgaande aard bij kinderen

Bij jonge kinderen, tot de leeftijd van 10-15 jaar, is primaire immune trombopenie meestal van onschuldig voorbijgaande aard. Vaak is een be...

Lees verder

OPINIEPEILING

Hoelang duurt het bloeden normaal als u bijv. in uw vinger snijdt?

GETUIGENISSEN

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook