Immune trombopenie | Medipedia
Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Immune trombopenie


Inhoud

Immune trombopenie: Als de bloedplaatjes tekortschieten …

Immune trombopenie

Primaire immune trombopenie of trombocytopenie (oude benaming: idiopathische trombocytopenische purpura, afgekort ITP) is een zeldzame aandoening die bij minder dan 5 mensen per 100.000 voorkomt. Om een nog onbekende reden maken deze mensen antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes (trombocyten). Daardoor ontstaat een tekort (penie) aan bloedplaatjes. Onder een bepaalde bloedplaatjesdrempel stijgt de kans op bloedingen. Primaire immune trombopenie kan soms een kortstondige ziekte zijn als het bloedplaatjesaantal normaliseert. Soms blijft het bloedplaatjesaantal echter laag of verloopt de ziekte met opstoten.UW FAVORIETE ITEMS

De verschillende behandeling van immune trombopenie 17 12 2014
Immune trombopenie
De verschillende behandeling van immune trombopenie

Transfusie van bloedplaatjes

Transfusie van bloedplaatjes is alleen zinvol in geval van belangrijke bloeding of bij een dringende heelkundige ingreep, samen met cortic...

Lees verder
Doel van de behandeling van immune trombopenie 17 12 2014
Immune trombopenie
Doel van de behandeling van immune trombopenie

Het doel van de behandeling bij immune trombopenie is het verhinderen van bloedingscomplicaties. Bij het kiezen van de behandeling maakt men een onderscheid tussen pati...

Lees verder

ZIEKTES IN DE KIJKER


PREVENTIE IN DE KIJKER

Alle thema's
NEWSLETTER
Medipedia facebook