Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Prostaatkanker


GETUIGENISSEN

Hormoontherapie en chemotherapie voor uitgezaaide prostaatkanker

Hormoontherapie en chemotherapie voor uitgezaaide prostaatkanker

Prof. Roumeguère, specialist in de urologische oncologie in het Erasmusziekenhuis

Als er bij de diagnose van prostaatkanker meteen al uitzaaiingen worden vastgesteld, geeft een behandeling met een combinatie van hormoon- en chemotherapie of van twee soorten hormoontherapie goede resultaten. Prof. Roumeguère, specialist in de urologische oncologie in het Erasmusziekenhuis, geeft tekst en uitleg.

In welke delen van het lichaam zaait prostaatkanker gewoonlijk uit?

“Meestal verspreidt de kanker zich eerst via het lymfestelsel en ontstaan de eerste uitzaaiingen in de lymfeklieren. Doorgaans zijn dat eerst de lymfeklieren bij het bekken en het retroperitoneum (de ruimte achter de buikholte).

De tweede plaats waar uitzaaiingen terechtkomen, zijn de beenderen. Botuitzaaiingen of botmetastasen komen veel voor. Dat kan in het bekken, het heiligbeen of de wervelkolom zijn, maar ook in de ribben. De aangetaste wervels kunnen verzakkingen doen ontstaan (ingezakte ruggenwervels), maar ook breuken die pijn veroorzaken of beschadiging van het ruggenmerg.

Op de derde plaats komen de longen en tot slot de andere organen (lever, enz.).”

Welk nut heeft het combineren van hormoontherapie en chemotherapie bij prostaatkanker die al bij de diagnose is uitgezaaid?

“Tot voor kort werd er bij uitgezaaide kanker – waarbij de uitzaaiingen al bij de eerste diagnose werden vastgesteld of in een latere fase verschenen – gestart met een zogenaamde primaire hormonale therapie met LHRH-agonisten of LHRH-antagonisten. Die therapie moest de testosteronproductie remmen. De effecten van die behandeling waren echter maar tijdelijk: na ongeveer 18 maanden steeg de testosteronproductie opnieuw. Daarom werd er in een tweede fase soms ook nog chemotherapie met docetaxel gegeven. Later zijn dan de hormoontherapieën van de tweede generatie verschenen, zoals abirateronacetaat en enzalutamide. Het komt er nu op aan te weten wanneer en in welke volgorde we die nieuwe therapieën moeten opstarten om de resultaten inzake vertraging van de progressie van de ziekte en verbetering van de overleving te optimaliseren.”

Wat zijn de huidige vorderingen op het vlak van de behandeling?

“Twee studies (STAMPEDE en CHARTEED) hebben bewezen dat het koppelen van de primaire hormonale therapie (de eerstelijnsbehandeling) aan een docetal-chemotherapie bij patiënten die al bij de eerste diagnose uitzaaiingen hebben, zijn nut heeft. Die combinatie van gelijktijdig toegediende behandelingen laat een verbetering van de globale overleving met ongeveer 18 maanden zien. Dat is vooral het geval bij patiënten met een hoog volume van uitzaaiingen (dat wil zeggen met botmetastasen op verschillende plaatsen en/of metastasen in de inwendige organen). Voor patiënten met kanker met weinig uitzaaiingen (laag volume) zijn de meningen over het gebruik van die combinatietherapieën nog verdeeld.”

Kan de hormoontherapie alleen aan een chemotherapie gekoppeld worden?

“Toch niet. Een primaire hormonale therapie kan ook worden gecombineerd met een secundaire hormonale therapie (of tweedelijnsbehandeling) met abirateronacetaat. Twee andere studies (ook LATITUDE en STAMPEDE) – de resultaten zijn in juni van dit jaar voorgesteld – hebben onderzoek gedaan naar die combinatie van hormoontherapieën. De resultaten tonen een winst aan van meer dan 30% voor de overleving en van meer dan 50% reductie in de progressie van de ziekte bij patiënten die al bij de eerste diagnose uitzaaiingen hebben. Die verbetering is zowel te zien bij patiënten met een hoog volume aan uitzaaiingen als bij patiënten met een laag volume aan uitzaaiingen. De uitdaging zal nu dus zijn om voor elke patiënt te bepalen welke van die therapieën en combinaties we het best kiezen, telkens rekening houdend met de kenmerken van de ziekte.

Een belangrijke kanttekening: die indicaties zijn in België nog niet officieel toegelaten.”

Zijn er ook patiënten die niet gebaat zijn bij dit soort behandeling?

“Het zou kunnen dat sommige oudere patiënten, patiënten die verzwakt zijn of patiënten met verschillende comorbiditeiten (hartproblemen, nierproblemen, diabetes, enz.) een van die therapieën niet verdragen. We moeten altijd rekening houden met de algemene gezondheidstoestand en eventuele comorbiditeiten van de patiënten, maar ook met hun verwachtingen om de behandeling maximaal te optimaliseren. Daarom hebben we het tegenwoordig over geneeskunde op maat van de patiënt. Zo zal het bij diabetespatiënten erop aankomen het glycemisch evenwicht met abirateronacetaat te bewaren. Dat hormoon van de nieuwe generatie moet namelijk ingenomen worden in combinatie met corticoïden en die kunnen het evenwicht bij diabetes verstoren.”

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Prostaatkanker: de bijwerkingen van de hormoontherapie behandelen 26 06 2019
Prostaatkanker
Prostaatkanker: de bijwerkingen van de hormoontherapie behandelen

Stemmingsstoornissen, vermoeidheid, erectiestoornissen, gewichtstoename, spiermassaverlies, opvliegers, stijgende cholesterol- en bloedsuikerwaarden en osteoporose … behoren tot de...

Lees verder
Prostatectomie: stoppen met roken verbetert het seksueel functioneren 04 09 2017
Prostaatkanker
Prostatectomie: stoppen met roken verbetert het seksueel functioneren

Erectiestoornissen: frequent na een prostaatverwijdering

De chirurgische verwijdering van de prostaat (totale prostatectomie) is de standaardbehandeling voor niet-uitgezaaide pro...

Lees verder
Het belang van radiotherapie bij uitgezaaide prostaatkanker 01 08 2017
Prostaatkanker
Het belang van radiotherapie bij uitgezaaide prostaatkanker

Naar welke organen verspreidt prostaatkanker zich het vaakst?

In de eerste plaats naar de lymfeklieren in het kleine bekken en naar de botten, vooral in de wervelkolom en het kle...

Lees verder
Honden om prostaatkanker op te sporen? 13 10 2014
Prostaatkanker
Honden om prostaatkanker op te sporen?

Een Italiaans onderzoeksteam bestudeerde het potentieel van de legendarische reukzin van honden (1). Hun hypothese: dankzij een specifieke training zouden onze viervoeters in staat...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Chemotherapie 05 02 2016
Prostaatkanker
Chemotherapie

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is het geheel van geneesmiddelen die door hun manier van werken de reproductie van snel delende cellen in het lichaam afremmen. Het doel is du...

Lees verder
Risicofactoren voor prostaatkanker 16 03 2011
Prostaatkanker
Risicofactoren voor prostaatkanker

De precieze oorzaken van prostaatkanker zijn niet bekend. Toch heeft onderzoek op een aantal risicofactoren gewezen.

  • Leeftijd. Leeftijd is de belangrijkste risicofacto...

Lees verder
De verschillende stadia van prostaatkanker 14 03 2011
Prostaatkanker
De verschillende stadia van prostaatkanker

Tussen de eerste tekenen van prostaatkanker (voorlopercellen) en eventuele botmetastasen kan een periode van twintig tot dertig jaar liggen. Hoe snel de stadia elkaar opvolgen, han...

Lees verder
Prostaatkanker kent een trage evolutie 14 03 2011
Prostaatkanker
Prostaatkanker kent een trage evolutie

Net zoals andere kankers kan prostaatkanker soms een zeer agressief verloop kennen. Maar in de meeste gevallen evolueert prostaatkanker traag. Tussen een eerste indicatie op...

Lees verder
Bijwerkingen van hormoontherapie 14 03 2011
Prostaatkanker
Bijwerkingen van hormoontherapie

Hormoontherapie met LHRH-agonisten en –antagonisten veroorzaakt een aantal bijwerkingen.

  • Stemmingsstoornissen: vermoeidheid, energieverlies, mindere concentratie en minder...

Lees verder
Principe van hormoontherapie 14 03 2011
Prostaatkanker
Principe van hormoontherapie

Mannelijke hormonen afremmen

De mannelijke hormonen zoals testosteron regelen het natuurlijke fenomeen van groei en afbraak van de prostaatcellen. Als dat normale proces verstoor...

Lees verder

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook