Medipedia : Preventie, Welzijn & Gezondheid

Preventie, Welzijn & Gezondheid

Te hoge cholesterol


GETUIGENISSEN

Cholesterol in de kijker

Cholesterol in de kijker

Dr. Marcel Twickler, dienst Endocrinologie, Diabetologie en Metabole ziekten, Universitair ziekenhuis Antwerpen

Iedereen is vandaag bezorgd om zijn cholesterol. Is dit gewoon een hype of moeten we ons echt zorgen maken?

Wat is het belang van een te hoge cholesterol in vergelijking met de andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten?

Wat betreft de primaire preventie, dat is bij mensen die nog geen hart- of vaatziekte hebben of nog geen hart- of herseninfarct hebben gehad, moet een familiale voorgeschiedenis van dergelijke ziekten een extra alarmbel doen luiden. Wie in zijn familie leden heeft die voor hun 50-55ste gestorven zijn aan een hart- of vaatziekte, kan dit risico overgeërfd hebben. Als hun totaal cholesterol en slechte cholesterol (LDL) dan verhoogd zijn, is het absoluut nodig om deze waarden te verlagen. Bovendien hanteert men in deze gevallen de strengste drempelwaarden, namelijk minder dan 80 mg/dl voor LDL-cholesterol. Hoe de cholesterolspiegels uiteindelijk verlaagd worden – geneesmiddelen, voeding, lichaamsbeweging ... -, maakt minder uit. De patiënt moet ervan worden overtuigd dat hij zijn uiterste best moet doen om deze hoge cholesterolspiegels omlaag te krijgen.

Waarom praat iedereen zo vaak over zijn cholesterol?

Cholesterol is een heel tastbare risicofactor. De meting is gemakkelijk en bovendien stabiel. In tegenstelling tot de bloeddruk bijvoorbeeld, die heel variabel kan zijn. Eenmaal een te hoge cholesterol gemeten wordt, kan men er niet aan ontsnappen. Als de patiënt niets doet, zal die bij een volgende meting nog te hoog zijn. Triglyceriden daarentegen kunnen tot 40% variëren van de ene dag op de andere. Vandaar dat men zich nu meer concentreert op apolipoproteïne B (apoB), dat is een eiwit (=proteïne) dat deel uitmaakt van een ander lipoproteïne, maar met constantere waarden in het bloed. Dat zou een volgende stap zijn om het risico op een hart- en vaatziekte preciezer in te schatten.

Deel en print dit artikel


NIEUWS

Hypercholesterolemie: herbekijk uw voeding? 31 05 2021
Te hoge cholesterol
Hypercholesterolemie: herbekijk uw voeding?

Te veel cholesterol in het bloed is nefast voor de gezondheid van het cardiovasculaire systeem. Vooral als die hypercholesterolemie samengaat met andere risicofactoren zoals obesit

...

Lees verder
Cardiovasculaire ziekten: de invloed van LDL-cholesterol 08 02 2019
Te hoge cholesterol
Cardiovasculaire ziekten: de invloed van LDL-cholesterol

"Cholesterol is een vet dat in het bloed circuleert, in de vorm van verschillende deeltjes en vooral LDL-lipoproteïnen", legt prof. Olivier Descamps, endocrinoloog in het Hôpital d...

Lees verder
Bij de diëtiste: rol van plantensterolen 13 04 2016
Te hoge cholesterol
Bij de diëtiste: rol van plantensterolen

Waarom plantensterolen?

Plantensterolen blokkeren de opname van cholesterol in de darm naar het bloed gedeeltelijk, waardoor de hoeveelheid cholesterol in het bloed daalt. De pl...

Lees verder
Goede of slechte vetten? Sorteer! 25 11 2015
Te hoge cholesterol
Goede of slechte vetten? Sorteer!

Slechte vetten zijn meestal van dierlijke oorsprong, terwijl goede vetten meestal van plantaardige oorsprong zijn. Niet alle plantaardige vetten zijn evenwel goed te noemen: kok...

Lees verder

UW FAVORIETE ITEMS

Te hoge cholesterol: rol van geneesmiddelen 25 10 2012
Te hoge cholesterol
Te hoge cholesterol: rol van geneesmiddelen

Geneesmiddelen ter preventie van hart- en vaatziekten

Primaire preventie van een te hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolemie) is ingrijpen vooraleer zich een eerste hart- o...

Lees verder
Leefstijl aanpassen in de strijd tegen cholesterol 25 10 2012
Te hoge cholesterol
Leefstijl aanpassen in de strijd tegen cholesterol

Meer lichaamsbeweging voor minder slechte cholesterol?

De effecten van een gezonde voeding op de cholesterolspiegels kunnen worden versterkt door een gezonde leefstijl, met ander...

Lees verder
Te hoge cholesterol: de rol van plantensterolen 25 10 2012
Te hoge cholesterol
Te hoge cholesterol: de rol van plantensterolen

Plantensterolen en -stanolen

Plantensterolen hebben een structuur die verglijkbaar is met cholesterol. Ze verminderen onder andere de opname van cholesterol in de darm. Ze zoude...

Lees verder
Goede en slechte vetten in de voeding 25 10 2012
Te hoge cholesterol
Goede en slechte vetten in de voeding

Verzadigde en onverzadigde vetzuren

Vetzuren zijn de elementen waaruit vetten zijn opgebouwd. Verzadigde vetten bestaan uit verzadigde vetzuren; ze zijn hard. Verzadigde vetten va...

Lees verder
Wat is een gezonde voeding? 25 10 2012
Te hoge cholesterol
Wat is een gezonde voeding?

Een gezonde voeding is een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ze bevat alle elementen die nodig zijn, zonder overmaat. Het typische voorbeeld van een gezonde voeding is het med...

Lees verder
Gevolgen van een te hoge cholesterol 25 10 2012
Te hoge cholesterol
Gevolgen van een te hoge cholesterol

Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed - of hypercholesterolemie - is een risicofactor voor hart- en vaatziekten (hartinfarct, herseninfarct, perifere vaatziekte in de ben...

Lees verder

OPINIEPEILING

Uw cholesterol is te hoog. Wat is uw mening?

ZIEKTES IN DE KIJKER

Alle ziekten
NEWSLETTER
Medipedia facebook